Thành phố Ðiện Biên Phủ đẩy mạnh cải cách hành chính

08:59 - Thứ Sáu, 25/01/2019 Lượt xem: 10326 In bài viết

ĐBP - Triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2018, thành phố Ðiện Biên Phủ đã ban hành Kế hoạch số 1219 đề ra 22 nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính và tuyên truyền về cải cách hành chính. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính trên địa TP. Ðiện Biên Phủ trong năm qua đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần từng bước tiến tới xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, phục vụ.

 

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” UBND phường Thanh Bình.

Tại bộ phận “một cửa” UBND thành phố, các quy định về thủ tục, hồ sơ, trình tự, thời gian, lệ phí… giải quyết công việc đều được niêm yết công khai. Cầm trên tay giấy tờ làm thủ tục đăng ký đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” của thành phố, ông Phan Văn Tiến, phường Tân Thanh chia sẻ: Công tác giải quyết các TTHC của thành phố ngày càng thay đổi, nhất là nhờ ứng dụng công nghệ thông tin nên giấy tờ cũng đơn giản, nhanh gọn hơn. Thái độ của cán bộ nhã nhặn, tận tình và hướng dẫn chu đáo nên công việc của tôi được giải quyết đúng hẹn, nhanh gọn, tôi thấy rất hài lòng.

Ðể tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính, TP. Ðiện Biên Phủ xác định rõ chủ thể của CCHC trước hết là nhân dân, doanh nghiệp. Vì vậy, tư tưởng chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của thành phố là phải lấy sự hài lòng của nhân dân, tổ chức làm thước đo hiệu quả công tác CCHC theo phương châm “CCHC thường xuyên, kiên trì, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm”. Trước hết, thành phố tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận “một cửa”. Công tác kiểm soát TTHC cũng được UBND thành phố tích cực chỉ đạo nhằm kịp thời phát hiện những thủ tục chồng chéo, rườm rà để sửa đổi và kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi cho phù hợp. Năm 2018, thành phố đã rà soát 34 TTHC, qua đó, đề nghị sửa đổi, bổ sung 16 thủ tục và đề nghị bãi bỏ 1 thủ tục. Nhờ đó, công tác cải cách TTHC trên địa bàn từng bước được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh bình đẳng, thuận lợi. Trong năm 2018, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn đã giải quyết trên 9.700 hồ sơ các loại.

Thực hiện cải cách thể chế, thành phố đã chỉ đạo Phòng Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HÐND, UBND thành phố năm 2018, đặc biệt là rà soát các vướng mắc, chồng chéo giữa các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp. Qua đó, có 36 văn bản về đất đai được rà soát, 9 văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết của HÐND các xã, phường) được kiểm tra theo thẩm quyền. Kết quả cho thấy hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật do HÐND xã, phường ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật; số lượng văn bản có dấu hiệu sai sót giảm, chủ yếu sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức, kỹ thuật trình bày.

Tiến tới một nền hành chính hiện đại, hiện nay 100% cán bộ, công chức cấp thành phố đều ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành công việc và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 100% cán bộ công chức thành phố và 70% cán bộ, công chức xã, phường thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và một số mức độ 3 được cung cấp cho người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố. Cùng với đó, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch về việc xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND các xã, phường trên địa bàn và triển khai liên thông phần mềm Quản lý hồ sơ công việc từ các sở, ngành tỉnh đến UBND thành phố và 9 đơn vị xã, phường. 

Ông Trần Văn Tuấn, Chánh Văn phòng HÐND - UBND TP. Ðiện Biên Phủ cho biết: Ðể thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, của tỉnh và hoàn thành các nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra, thời gian tới thành phố tăng cường chất lượng kiểm soát TTHC; đảm bảo TTHC được công bố, công khai đầy đủ, kịp thời, dễ thực hiện đối với tổ chức và người dân, tập trung rà soát để tháo gỡ khó khăn trong thực hiện TTHC trên tất cả các lĩnh vực. Ðồng thời từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Thu Hằng
Bình luận