Cục Thống kê triển khai nhiệm vụ thống kê năm 2019

14:56 - Thứ Năm, 24/01/2019 Lượt xem: 8541 In bài viết

ĐBP - Ngày 24/1, Cục Thống kê tỉnh tổng kết công tác thống kê năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

 

Đại diện lãnh đạo Cục Thống kê trao Giấy khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm, ngành Thống kê đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Ngành đã bảo đảm thông tin thống kê tình hình kinh tế, xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của Đảng và chính quyền các cấp; đáp ứng tốt nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước; biên soạn các tài liệu phân tích trên cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, tổng điều tra. Tổ chức thu nhập và xử lý thông tin kịp thời; năm 2018 ngành đã triển khai 33 cuộc điều tra thường xuyên và định kỳ, 6 cuộc điều tra nhập tin trực tuyến. Cùng với đó, ngành đã triển khai hiệu quả Luật Thống kê năm 2015, chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; triển khai công tác phương pháp chế độ thống kê; chuẩn bị tốt công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019...

Tại hội nghị, Cục Thống kê tỉnh phát động và tổ chức cho các đơn vị phòng, các chi cục thống kê ký kết giao ước thi đua năm 2019. Cục Thống kê tỉnh khen thưởng 73 cá nhân, 17 tập thể đạt lao động tiên tiến, 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận