MTTQ Tuần Giáo tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh

09:28 - Thứ Hai, 21/01/2019 Lượt xem: 8493 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, với chức năng và nhiệm vụ của mình, Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo luôn chủ động tham gia giám sát, nêu cao vai trò phản biện xã hội. Ðồng thời, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến về những vấn đề quan trọng của địa phương… Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng chính quyền vững mạnh.

Xác định việc tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận, Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo tập trung giám sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, được người dân quan tâm, như: Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; cải cách hành chính… Trong năm 2018, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức 2 cuộc giám sát, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện thực hiện 1 cuộc giám sát, phân công cán bộ tham gia 4 cuộc giám sát của Ðoàn kiểm tra liên ngành, giám sát của Thường trực HÐND huyện; MTTQ các xã, thị trấn thực hiện 22 cuộc giám sát. Từ đó, MTTQ huyện có 19 yêu cầu, đề nghị với cơ quan được giám sát, 8 kiến nghị với UBND huyện; MTTQ xã, thị trấn có 97 đề nghị với UBND xã. Qua giám sát, nhiều vấn đề, nội dung được người dân quan tâm đã được giải quyết thỏa đáng. Ðiển hình như MTTQ huyện phối hợp MTTQ xã Rạng Ðông làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ huyện, làm rõ một số nội dung về chi trả dịch vụ môi trường rừng tại bản Mu, Bon A, Bon B (xã Rạng Ðông); phối hợp MTTQ xã Mường Mùn làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Thủy điện SODIC về việc đập tràn thủy điện không đảm bảo kỹ thuật ảnh hưởng đến nguồn nước, diện tích sản xuất của người dân… Bên cạnh việc tổ chức giám sát theo chuyên đề, MTTQ huyện tích cực chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ xã phát huy vai trò giám sát của người dân thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng với 22 cuộc thanh tra, giám sát trong năm 2018. Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào việc xây dựng các công trình nước sạch, kênh mương, đường giao thông nội bản, làm nhà văn hóa bản; việc công khai các khoản thu, đóng góp của người dân; chi trả dịch vụ môi trường rừng; việc hỗ trợ các chương trình phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, MTTQ huyện đẩy mạnh các hoạt động cho người dân tham gia góp ý xây dựng chính quyền. Năm 2018, MTTQ các cấp huyện Tuần Giáo tổ chức 18 hội nghị đối thoại giữa MTTQ và nhân dân với người đứng đầu chính quyền cấp huyện, xã. Thông qua các Hội nghị đối thoại đã tháo gỡ, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc của người dân trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, tài nguyên môi trường... tại địa phương góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Ðồng thời, MTTQ huyện chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc MTTQ xã, thị trấn phối hợp chính quyền triển khai có hiệu quả các hoạt động lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý, bàn bạc và quyết định những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương. Các công trình phúc lợi công cộng khi đầu tư xây dựng trên địa bàn xã, bản đều được công khai tại các cuộc họp bản, khối phố để người dân được bàn bạc và quyết định trực tiếp về mức đóng góp, như: Mức đóng góp làm đường giao thông nông thôn nội bản, xây dựng nhà văn hóa bản…

Không chỉ vậy, để góp phần ổn định an ninh, trật tự tại cơ sở, MTTQ huyện phối hợp triển khai xây dựng và duy trì các mô hình “Khu dân cư phòng chống tội phạm, ma túy”, “Tổ tự quản về an ninh”; vận động người dân tham gia và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao hiệu quả công tác “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. MTTQ huyện còn thường xuyên phối hợp với Phòng Tư pháp huyện hướng dẫn MTTQ xã, thị trấn kiện toàn và củng cố hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở. Trong năm qua, tổ hòa giải tiếp nhận 146 vụ; trong đó, hòa giải thành công 95 vụ, hòa giải không thành 43 vụ, đang hòa giải 8 vụ. Những kết quả đó góp phần tích cực trong việc giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế mâu thuẫn, xích mích trong địa bàn dân cư.

Những kết quả đạt được của MTTQ huyện Tuần Giáo trong công tác xây dựng chính quyền đã góp phần đưa các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, giúp người dân thực hiện nghiêm túc Hiến pháp và pháp luật. Ðồng thời, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của người dân, nâng cao nhận thức về thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân trong việc phát huy dân chủ tại cơ sở. Từ đó, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng chính quyền nhân dân ngày càng vững mạnh.

Hải Phong
Bình luận

Tin khác