Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2019

17:56 - Thứ Sáu, 18/01/2019 Lượt xem: 8002 In bài viết

ĐBP - Chiều 18/1, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, năm 2018 Sở đã thực hiện giao 11 vị trí đất với diện tích là 602,5ha; thu hồi đất của 5 tổ chức với diện tích 3,5ha; ký 25 hợp đồng thuê đất với diện tích trên 76ha; thẩm định phê duyệt 33 phương án bồi thường của 2.070 lượt hộ gia đình, cá nhân. Trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tính lũy kế đến thời điểm này đạt gần 234.000 giấy với diện tích gần 588.000ha, đạt trên 92% so với diện tích cần cấp. Năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; các lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ... được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ.

Năm 2019, ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện giải pháp cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Trong lĩnh vực quản lý đất đai tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý; lập, thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định; thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa có rừng trên địa bàn toàn tỉnh. 

Thành Đạt
Bình luận

Tin khác