Huyện Ðiện Biên nâng cao hiệu quả mô hình “Một cửa”

09:24 - Thứ Hai, 03/12/2018 Lượt xem: 5312 In bài viết

ĐBP - Xác định cải các thủ tục hành chính (CCTTHC) có tầm quan trọng rất lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua huyện Ðiện Biên tập trung nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả CCTTHC từ cấp huyện đến xã. UBND huyện tích cực triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Nhờ đó, các tổ chức, cá nhân đến giao dịch thuận lợi, rút ngắn thời gian chờ đợi. Các quy định của Trung ương, của tỉnh được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện địa phương; bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện được đăng trên trang thông tin điện tử huyện, niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, các xã, thị trấn để nhân dân dễ theo dõi, nắm bắt. Các cơ quan, đơn vị chức năng huyện thường xuyên rà soát, đánh giá, cập nhật các TTHC được chuẩn hóa trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã. Năm 2018, UBND huyện lựa chọn, rà soát, đánh giá 85 thủ tục; kết quả: giữ nguyên 38 thủ tục, thôi không rà soát do văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành 21 thủ tục, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi và bổ sung 26 thủ tục.

 

Người dân giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Ðiện Biên.

Trên địa bàn huyện Ðiện Biên hiện nay quá trình giải quyết TTHC đều qua hệ thống “Một cửa”, 100% cơ quan hành chính, trụ sở các xã có kết nối mạng internet. Ðồng thời, thường xuyên kiểm tra, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thực hiện xử lý hồ sơ qua hệ thống “Một cửa”. Ðiện Biên là huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai dịch vụ hành chính công qua phần mềm “Một cửa điện tử-VNPT-iGate” với các chức năng chính như tiếp nhận, thụ lý, ký duyệt hồ sơ; tra cứu kết quả giải quyết TTHC, tra cứu danh mục, trình tự, TTHC; chỉnh sửa văn bản trực tuyến; tự động tính toán ngày hẹn trả kết quả; kiểm soát tiến độ giải quyết thủ tục, theo dõi luồng xử lý công việc, thông báo đến hạn, trễ hạn… Ứng dụng phần mềm “Một cửa điện tử-VNPT-iGate” liên thông từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đến các phòng, ban, cơ quan cấp huyện, đảm bảo hồ sơ và thông tin TTHC được điện tử hóa, giảm bớt giấy tờ hành chính và thời gian giải quyết TTHC.

Bà Ðào Thị Tâm, chuyên viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Ðiện Biên, cho biết: Phần mềm “Một cửa điện tử-VNPT-iGate” được chạy thử từ tháng 10/2017, đến tháng 3/2018 chính thức được khai thác sử dụng. Sử dụng phần mềm này trong giải quyết TTHC cho người dân bước đầu đã đảm đương tốt yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng môi trường làm việc điện tử diện rộng, an toàn, an ninh thông tin. Ðồng thời, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, góp phần giảm thời gian, chi phí, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; gia tăng hiệu quả xử lý hồ sơ, mang lại hình ảnh mới về công tác tiếp dân, giải quyết TTHC của cơ quan Nhà nước. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện đã tiếp nhận 9.783 TTHC, giải quyết và trả kết quả 8.997 TTHC; bộ phận “Một cửa” tại các xã tiếp nhận 104.811 TTHC, giải quyết và trả kết quả 104.772 TTHC. 100% TTHC được tham mưu giải quyết đúng trình tự. Do đó, từ đầu năm đến nay UBND huyện không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của nhân dân về việc giải quyết TTHC.

Với những nỗ lực chung của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện, các TTHC áp dụng trên địa bàn huyện Ðiện Biên đã từng bước được đơn giản hóa, đồng bộ, thống nhất và hoàn thiện trên các lĩnh vực. Qua đó, phát huy hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước; tạo cơ sở, môi trường pháp lý thuận lợi trong đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác