Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Giao ban báo chí tháng 7, định hướng tuyên truyền tháng 8

16:40 - Thứ Năm, 02/08/2018 Lượt xem: 10345 In bài viết
ĐBP - Ngày 2/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban báo chí tháng 7, định hướng tuyên truyền tháng 8; phổ biến, quán triệt Kết luận số 23KL/TW, ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái  về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì; đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

 

Đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Bám sát định hướng tuyên truyền, tháng 7 các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử tổng hợp, trang website và các ấn phẩm báo chí trong tỉnh, cơ quan báo chí trung ương thường trú tại Điện Biên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các vấn đề thời sự, chính trị của tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; phản ánh kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương… Nội dung thông tin đảm bảo tính định hướng chính trị, phong phú đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đặc biệt, các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) được  tuyên truyền đậm nét…

Định hướng tuyên truyền tháng 8/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) tại các địa phương, cơ sở; tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIV; tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng…

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phổ biến, quán triệt Kết luận số 23KL/TW, ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái  về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí địa phương, trung ương thường trú tại Điện Biên; đặc biệt là kết quả tuyên truyền về kỳ họp HĐND tỉnh đậm nét, nhiều đổi mới; diễn biến mưa lũ, công tác phòng, chống, hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng được phản ảnh kịp thời, hiệu quả… Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng ghi nhận ý kiến nêu vấn đề của đại biểu, tiếp tục tham mưu để có hướng triển khai trong thời điểm phù hợp.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận