Cán bộ tuyên giáo trách nhiệm với công việc

08:27 - Thứ Tư, 01/08/2018 Lượt xem: 9128 In bài viết

ĐBP - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng, đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí. Do đó, toàn Ðảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Ðảng”, ông Nguyễn Văn Ðóa, Bí thư Ðảng ủy kiêm cán bộ tuyên giáo xã Núa Ngam (huyện Ðiện Biên) luôn coi trọng và gắn bó với công tác tuyên giáo ở cơ sở. Dù kiêm thêm nhiều vị trí, khối lượng công việc nhiều hơn nhưng ông Ðóa luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Ông Nguyễn Văn Ðóa, Bí thư Ðảng ủy kiêm cán bộ tuyên giáo xã Núa Ngam (huyện Ðiện Biên) trao đổi nội dung tuyên truyền với đồng nghiệp.

Ðể làm được điều đó, Bí thư Ðảng ủy xã Nguyễn Văn Ðóa luôn tâm niệm rằng: Công tác tuyên giáo là một trong những công tác Ðảng rất quan trọng, nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước. Vì vậy, làm tuyên giáo không chỉ là nói diễn thuyết mà đã nói là phải làm; đồng thời phải gương mẫu để nhân dân tin tưởng và noi theo. Bên cạnh đó, cán bộ tuyên giáo cũng là người trực tiếp tuyên truyền đưa các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước vào cuộc sống nên phải sâu sát quần chúng để xem xét, phát hiện kịp thời và giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở.

Ðể thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên giáo ở cơ sở ông Nguyễn Văn Ðóa luôn theo dõi tình hình của địa phương, diễn biến thời sự trong và ngoài nước để nghiên cứu, tổng hợp và có dự báo kịp thời đến các cán bộ, đảng viên ở các cơ sở Ðảng và nhân dân trên địa bàn; kịp thời tham mưu cho Ðảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả thiết thực, nhằm xây dựng, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

Ðồng thời luôn bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tham mưu cho Ðảng ủy xây dựng kế hoạch nghiên cứu, quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xác định ngoài lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước, cán bộ tuyên giáo cần phải nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề. Từ suy nghĩ đó, ông Nguyễn Văn Ðóa đã không ngừng học hỏi, nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức truyền đạt thông qua các bài giảng bằng phương pháp trình chiếu, gắn với hình ảnh minh họa và những câu chuyện trong thực tế làm minh chứng và tổ chức biên soạn các tài liệu, nội dung bài viết liên quan đến các vấn đề nóng, quan trọng phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã.

Bài, ảnh: Phạm Quang
Bình luận