Theo dõi sát tình hình, diễn biến thiên tai, thiếu đói để có biện pháp cứu trợ kịp thời

09:58 - Thứ Hai, 30/07/2018 Lượt xem: 8437 In bài viết

ĐBP - Ðó là chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc phòng, chống cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra năm 2018 trên địa bàn.

Cùng với việc chủ động phương án ứng phó thiên tai lớn có thể xảy ra trên địa bàn, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan cần theo dõi sát tình hình, diễn biến thiên tai, nắm chắc tình hình thiếu đói để có biện pháp cứu trợ kịp thời. Rà soát, tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh khi tình trạng thiếu đói vượt quá khả năng của tỉnh để báo cáo Trung ương nhu cầu hỗ trợ lương thực, kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai. Tuyệt đối không để người dân bị đói, kịp thời thăm hỏi, động viên, giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng bị thiệt hại; trong đó, ưu tiên nhóm đối tượng là người có công, gia đình chính sách, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ khác.

Gia Kiên
Bình luận
Back To Top