Tiền thưởng không tính để đóng BHXH bắt buộc

09:38 - Thứ Hai, 30/07/2018 Lượt xem: 8906 In bài viết

Hỏi:

Ngoài tiền lương và các khoản phụ cấp hàng tháng, đến cuối quý công ty tôi sẽ xem xét hiệu quả lao động và kết quả sản xuất kinh doanh để xét thưởng cho người lao động. Vậy khoản tiền thưởng này có được dùng để tính đóng BHXH không? Ông Nguyễn Trung Thành (phường Him Lam, TP. Ðiện Biên Phủ) 

Trả lời:

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định tại Ðiều 89, Luật BHXH, Ðiều 17 Nghị định số 115/2015/NÐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và được hướng dẫn cụ thể tại Ðiều 30, Thông tư số 59/2015/TT-BLÐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Ðiều 30, Thông tư số 59/2015/TT-BLÐTBXH thì từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Khoản 1, Ðiểm a, Khoản 2 và Ðiểm a, Khoản 3, Ðiều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLÐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác như tiền thưởng theo quy định tại Ðiều 103 Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị TNLÐ - BNN và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11, Ðiều 4 Nghị định số 05/2015/NÐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Ðối chiếu với quy định nêu trên thì tiền thưởng của người lao động làm việc tại công ty (bao gồm tiền thưởng quý được xác định tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả lao động) không làm căn cứ để tính đóng BHXH bắt buộc.

Thu Liễu (BHXH tỉnh)
Bình luận