Ðóng BHXH, BHYT, BHTN và TNLÐ, BNN theo mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2018

09:34 - Thứ Hai, 30/07/2018 Lượt xem: 9083 In bài viết

Ngày 29/12/2017, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh ban hành Công văn số 2511/BHXH-QLT về việc thực hiện đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLÐ, BNN) theo mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2018.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2018 mức tiền lương, tiền công đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

1. Mức lương 3.090.000 đồng/tháng áp dụng đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ.

2. Mức lương 2.760.000 đồng/tháng áp dụng đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện, thị xã còn lại.

Lưu ý: Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đảm bảo đủ thời gian làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải đảm bảo:

- Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất;

- Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (kể cả đơn vị tự đào tạo);

- Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

- Ðối với các đơn vị sử dụng lao động chậm nhất đến 28/2/2018 phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN và TNLÐ, BNN cho người lao động. Quá thời hạn trên sẽ thực hiện tính lãi truy thu theo quy định.

Thúy Quỳnh (BHXH tỉnh)
Bình luận