Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số trong tình hình mới

08:49 - Thứ Tư, 11/07/2018 Lượt xem: 3090 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, khóa VII về công tác dân số trong tình hình mới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng nghị quyết, kế hoạch hành động cụ thể để từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số. Trong đó, chú trọng rà soát, điều chỉnh hoặc bãi bỏ một số quy định về xử lý vi phạm trong công tác dân số, lựa chọn giới tính thai nhi…

Pháp luật không quy định số con mỗi cặp vợ chồng được sinh mà chỉ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 - 2 con để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Tuy nhiên, để chính sách này thực sự phát huy hiệu quả, Ðảng, Nhà nước đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên khi quy định nếu đảng viên sinh con thứ 3 trở lên sẽ bị xử lý kỷ luật Ðảng. Nghị quyết 21-NQ/TW mới ban hành gần đây có nhiều điểm mới, trong đó có nội dung quan trọng là chuyển trọng tâm thực hiện chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình (KHHGÐ) sang giải quyết toàn diện vấn đề dân số, bao gồm: Duy trì mức sinh thay thế, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, phân bổ dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, khai thác tối đa cơ hội dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững. Với đặc thù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nên các vấn đề về dân số - KHHGÐ còn nhiều hạn chế. Ðứng trước những khó khăn, thách thức, để cụ thể hóa Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy, kế hoạch hành động của UBND tỉnh tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số trong tình hình mới; tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh theo hướng chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGÐ sang dân số và phát triển, phát huy lợi thế dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số. Cùng với đó là kế hoạch điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng: Những nơi có mức sinh cao (trên 2,3 con) tiếp tục tuyên truyền, vận động và thực hiện các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích để người dân sinh ít con hơn; những nơi có mức sinh thấp (dưới 1,8 con) cần tuyên truyền, vận động và thực hiện các biện pháp khuyến khích người dân sinh đủ 2 con nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, cũng cần có những chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Các đơn vị tiếp tục kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thanh tra chuyên ngành dân số; thực thi thanh tra, kiểm tra việc chấp hành, xử lý các hành vi vi phạm và quan tâm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.

Các chính sách dân số mới cũng sẽ được đưa vào hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ dân phố sao cho phù hợp với các quy định của pháp luật cũng như được lồng ghép với công tác gia đình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và các thiết chế văn hóa cơ sở. Dần thích ứng với sự già hóa dân số, tỉnh cũng đã có bước chuẩn bị khi tiếp tục triển khai thực hiện: Luật Người cao tuổi, Luật Bảo hiểm Xã hội, Bộ luật Lao động, Luật Bình đẳng giới và các luật có liên quan nhằm khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động cao tuổi. Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép các yếu tố dân số, bao gồm cả quy mô, cơ cấu, phân bổ và chất lượng dân số vào chiến lược, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng ngành, từng địa phương sao cho phù hợp với hiện trạng và xu hướng vận động của các yếu tố dân số, bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng từng vùng và trong chiến lược tổng thể xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, tỉnh cũng tập trung rà soát, bổ sung các chương trình, chính sách bố trí dân cư nhằm hỗ trợ thỏa đáng, thu hút, tạo điều kiện cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài tại vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực trọng yếu về an ninh - quốc phòng để đảm bảo kết cấu hợp lý trong phân bổ dân số. Không chỉ vậy, tỉnh tập trung thực hiện Ðề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025; Ðề án Bảo vệ và Phát triển các dân tộc thiểu số, đặc biệt dân tộc dưới 10 nghìn người trên địa bàn tỉnh theo hướng đảm bảo sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc.

Diệp Chi
Bình luận

Tin khác