Tỉnh đoàn - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ký kết chương trình phối hợp thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

05:21 - Thứ Ba, 10/07/2018 Lượt xem: 3336 In bài viết

ĐBP - Chiều 10/7, Tỉnh đoàn và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ký kết chương trình phối hợp thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2022.

 

Đồng chí Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Bùi Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết chương trình phối hợp thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, 2 bên thống nhất tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên với phát triển nông nghiệp, nông thôn. Chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp cho thanh niên nông thôn; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên tham gia phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường sống ở nông thôn. Phối hợp phát động đoàn viên thanh niên nông thôn đi đầu tham gia xây dựng nông thôn mới và triển khai một số chương trình, dự án…

Chương trình ký kết nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về vai trò và tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đồng thời hỗ trợ và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh cho đoàn viên thanh niên nông thôn.

Tin, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác