Hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLÐ, BNN theo mức lương cơ sở mới

08:29 - Thứ Hai, 09/07/2018 Lượt xem: 1528 In bài viết
ĐBP - Căn cứ quy định tại Nghị định số 72/2018/NÐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; để đảm bảo quyền lợi kịp thời cho đối tượng khi giải quyết chế độ chính sách, ngày 18/6, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh ban hành Công văn số 595/BHXH-QLT tạm thời hướng dẫn thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp (TNLÐ, BNN) theo mức lương cơ sở, cụ thể như sau:

1. Áp dụng mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng làm căn cứ tính mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLÐ-BNN từ ngày 1/7/2018.

1.1. Ðối tượng áp dụng:

a) Người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLÐ-BNN thuộc đối tượng quy định tại Ðiều 2 Nghị định số 72/2018/NÐ-CP.

b) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Ðiểm g, Khoản 1; Ðiều 2, Khoản 4 Ðiều 123 Luật BHXH năm 2014.

c) Viên chức quản lý chuyên trách, bí thư đảng ủy chuyên trách, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch công đoàn chuyên trách tại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tham gia theo hệ số mức lương quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 52/2016/NÐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

1.2. Các đối tượng nêu tại Ðiểm 1.1 Mục này đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLÐ-BNN căn cứ tiền lương, phụ cấp tính theo mức lương cơ sở mới là 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2018.

Trường hợp sau 6 tháng trở lên kể từ ngày Nghị định số 72/2018/NÐ-CP có hiệu lực thi hành mới truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLÐ-BNN phần chênh lệch tăng thêm do điều chỉnh tăng mức lương cơ sở thì phải đóng cả tiền lãi tính trên số tiền truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLÐ-BNN và thời gian truy đóng theo quy định tại Quyết định số 60/2015/QÐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN; Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 3/2/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN.

2. Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện từ ngày 1/7/2018 cao nhất là 27.800.000 đồng/tháng (1.390.000 đồng/tháng x 20 lần).

3. Áp dụng mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng tính mức đóng BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT.

3.1. Ðối tượng được ngân sách Nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT: từ ngày 1/7 mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng. Trường hợp được cấp thẻ BHYT trước ngày 1/7 thì từ ngày 1/7/2018 cơ quan BHXH điều chỉnh mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng.

3.2. Ðối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia BHYT theo hộ gia đình từ ngày 1/7/2018: Mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng.

Thúy Quỳnh (BHXH tỉnh)
Bình luận

Tin khác