Nậm Pồ phát huy vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín

09:13 - Thứ Sáu, 06/07/2018 Lượt xem: 3735 In bài viết
ĐBP - Với đặc thù là huyện vùng cao, nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, những năm qua, cấp ủy Ðảng, chính quyền huyện Nậm Pồ luôn nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư đối với phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ðây là một trong những nhân tố quan trọng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; là cầu nối đưa các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với nhân dân.

 

Lực lượng công an tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước cho người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ và người dân xã Nậm Tin.

Ông Thào Nhè Cáng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nậm Pồ, cho biết: Thời gian qua, mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò của các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín ở khu dân cư. Họ đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhiều gia đình, dòng họ đi vào hoạt động có nề nếp. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”. Ðặc biệt, đến nay trên địa bàn huyện có 100% hội khuyến học cấp xã, 15 trung tâm học tập cộng đồng và trên 170 chi hội khuyến học thôn, bản, trường học.

Là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn đến con cháu trong gia đình, ông Thùng Văn Nạy, Trưởng dòng họ Thùng ở bản Cấu, xã Chà Nưa, chia sẻ: “Tôi đã giáo dục con cháu, các thành viên trong dòng họ phải cố gắng học tập. Sau này, sử dụng những kiến thức học được để giúp gia đình, xã hội. Nhờ đó, trong dòng họ Thùng có nhiều con, cháu đỗ đại học; đặc biệt, 100% con em trong độ tuổi đều đến trường”. Cũng như ông Thùng Văn Nạy, bằng uy tín của mình, ông Vàng Văn Ín, Trưởng dòng họ Vàng ở bản Pa Tần, xã Pa Tần đã giáo dục con cháu nên người, hiện 8 người con của ông Nạy đều có công việc ổn định trong cơ quan Nhà nước.

Không chỉ phát huy vai trò vận động đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng gia đình văn hóa… các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trên địa bàn huyện Nậm Pồ còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Phối hợp với các lực lượng: Quân đội, công an, biên phòng đóng chân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn đường biên, mốc giới; vận động nhân dân tham gia xây dựng và nhân rộng các mô hình “Tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các thôn, bản; tham gia phòng, chống tuyên truyền đạo trái pháp luật; cung cấp nhiều tin báo có giá trị, giúp các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm.

Ông Vàng Giống Chá, người có uy tín ở bản Văn Hồ, xã Si Pa Phìn, chia sẻ:  Là xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn, có đường biên giới Việt - Lào, địa hình đồi núi phức tạp, song những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Si Pa Phìn cơ bản ổn định. Ðể đạt được kết quả đó, người có uy tín trên địa bàn xã luôn đoàn kết, tuyên truyền, vận động nhân dân không vi phạm pháp luật, mặt khác làm tốt công tác bám, nắm địa bàn, cung cấp những thông tin có giá trị cho Ðồn Biên phòng Si Pa Phìn và chính quyền địa phương. Chỉ tính riêng vài năm gần đây, chúng tôi đã cung cấp hàng chục tin có giá trị cho cơ quan chức năng.

Nói về những đóng góp của các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trên địa bàn, ông Thào Nhè Cáng, khẳng định: Các vị đã và đang đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân. Vai trò của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư là những hạt nhân tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác