Huyện Mường Chà

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã

08:51 - Thứ Hai, 02/07/2018 Lượt xem: 3908 In bài viết
ĐBP - Xác định đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở, trong hoạt động thi hành công vụ. Những năm qua, huyện Mường Chà đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm từng bước xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã có phẩm chất đạo đức tốt, thực sự có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Na Sang giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Huyện Mường Chà hiện có 274 cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã. Trong đó, cán bộ chuyên trách 131 người, công chức 143 người. Những năm trước đây, đội ngũ CBCC cấp xã trên địa bàn huyện vừa thiếu lại vừa yếu, nhất là về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị còn hạn chế làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ. Một số cán bộ hạn chế về năng lực, thiếu sáng tạo, linh hoạt trong xử lý công việc; một bộ phận ngại va chạm, thiếu tinh thần trách nhiệm, đùn đẩy khó khăn; việc phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân ở một số đơn vị chưa cụ thể, rõ ràng… Ðể khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã, thời gian qua, huyện Mường Chà đã chú trọng triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, hiệu quả xử lý công việc cho CBCC cấp xã trên địa bàn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Nội vụ huyện Mường Chà chia sẻ: Ðể nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã, hàng năm căn cứ vào việc rà soát, thống kê trình độ của đội ngũ CBCC, huyện đều chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi đưỡng do tỉnh tổ chức. Ðồng thời, phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực quản lý nhà nước cho CBCC các xã trên địa bàn; tạo điều kiện cho các cán bộ cấp xã được theo học các lớp cao đẳng, đại học để nâng cao trình độ. Từ năm 2017 đến nay, huyện đã cử 215 lượt CBCC cấp xã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ; kiến thức, kỹ năng chuyên ngành; quốc phòng - an ninh… Ðầu tháng 6 vừa qua, huyện đã tổ chức lớp tập huấn về cải cách hành chính với sự tham gia của gần 60 CBCC cấp xã. Thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng đã giúp đội ngũ CBCC cấp xã nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả xử lý công việc. Trong tổng số 274 CBCC cấp xã trên địa bàn, số người có trình độ cao đẳng, đại học đạt gần 24%, trung cấp hơn 69%; số cán bộ có trình độ sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị chiếm 43%... Việc bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo cũng được huyện quan tâm thực hiện đảm bảo phát huy năng lực, phù hợp với trình độ của từng cá nhân.

Bên cạnh đó, công tác tuyển dụng công chức cấp xã được huyện quan tâm thực hiện nghiêm túc nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc. Từ năm 2017 đến nay, huyện tuyển dụng mới 4 công chức tại các xã: Sa Lông, Pa Ham và thị trấn Mường Chà. Tất cả các trường hợp được tuyển dụng đều đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, có năng lực phù hợp với vị trí việc làm. Ðể nâng cao hiệu quả xử lý công việc, thái độ, tinh thần làm việc, huyện tập trung nâng cao chất lượng đánh giá CBCC cấp xã theo kết quả, hoàn thành nhiệm vụ. Ðối với những trường hợp chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, còn hạn chế về năng lực sẽ được huyện đưa vào lộ trình thực hiện tinh giản biên chế.

Thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có đủ kiến thức, kỹ năng về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, đơn vị, trên cơ sở quy hoạch cán bộ và nhu cầu bố trí, sử dụng cán bộ, huyện đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, phấn đấu đến năm 2020, 100% CBCC cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 90% được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ; 50% CBCC cấp xã có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bồi dưỡng, cập nhật và nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động. Từ đó, từng bước chuẩn hóa đội ngũ CBCC cấp xã, nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý công việc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Ðức Linh
Bình luận

Tin khác