Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước

08:50 - Thứ Hai, 02/07/2018 Lượt xem: 2328 In bài viết
ĐBP - Nhiệm kỳ 2013 - 2018, các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLÐ) tỉnh có nhiều đổi mới, phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Xác định được tầm quan trọng của thi đua, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, hàng năm Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức, phối hợp tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong CNVCLÐ. Nét nổi bật trong việc phát động các phong trào thi đua đó là đã được triển khai sâu rộng trên mọi lĩnh vực với hình thức phong phú, thiết thực, đảm bảo sự phối hợp thống nhất giữa công đoàn và chuyên môn, chú trọng khen thưởng từ cơ sở và công nhân trực tiếp sản xuất, thu hút đông đảo CNVCLÐ tham gia. Trọng tâm là phong trào thi đua: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HÐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Xanh - sạch - đẹp,  bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả, tạo việc làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống của đoàn viên, người lao động, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động...

Phong trào thi đua cải cách hành chính trong khối hành chính, sự nghiệp đẩy mạnh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngành Giáo dục đẩy mạnh phong trào “Dạy tốt, học tốt” gắn với cuộc vận động xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Ngành Y tế đẩy mạnh phong trào “Thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp”, “Ðổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”... khối sản xuất kinh doanh với phong trào “Lao động giỏi, tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư, nâng cao chất lượng công trình, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch”. Các phong trào thi đua phù hợp với từng lĩnh vực ngành nghề như: “Cán bộ ngân hàng giỏi, có trí tuệ, an toàn, chất lượng, hiệu quả” của công đoàn cơ sở khối Ngân hàng; ngành Giao thông với phong trào quản lý đường “Thông thoáng, an toàn, êm thuận”, “Giữ xe tốt, lái xe an toàn, kinh doanh có hiệu quả”; ngành Xây dựng với phong trào “Nâng cao chất lượng, hiệu quả, bền đẹp công trình sản phẩm xây dựng”...

Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với cuộc vận động cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Công đoàn các cấp luôn chủ động triển khai, vận động đoàn viên và người lao động hưởng ứng, ủng hộ nguồn lực xây dựng nhiều công trình trường lớp học, kênh mương, đường giao thông, nhà văn hóa thôn, bản... bằng nhiều việc làm hiệu quả, rõ nét cải thiện đời sống của người dân khu vực nông thôn. Qua đó góp phần thay đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

Cùng với các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội ngày càng được các cấp công đoàn chú trọng đổi mới tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực. Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký kết chương trình hợp tác với 6 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giảm giá cho đoàn viên từ 5 - 20% khi dùng các dịch vụ của đơn vị, doanh nghiêp. Các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp cùng doanh nghiệp tìm các giải pháp để bảo đảm bữa ăn ca, đủ dinh dưỡng, an toàn, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp cho người lao động. Một số doanh nghiệp đã áp dụng giải pháp trồng trọt, chăn nuôi tại chỗ để cung ứng thực phẩm bữa ăn cho người lao động đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thông qua các các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, với hàng ngàn công trình, sản phẩm mới đạt chất lượng cao, góp phần giải quyết khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Từ các phong trào thi đua, đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn. Hàng năm đã có hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân điển hình tiên tiến, hàng ngàn sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, vào lĩnh vực quản lý, công tác, Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công nhận 9 bằng lao động sáng tạo; nhiều tập thể, cá nhân được Ðảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn ghi nhận thành tích và khen thưởng.

Phạm Thị The (LÐLÐ tỉnh)
Bình luận

Tin khác