Sinh hoạt tư tưởng

Là quyền lợi và trách nhiệm

08:47 - Thứ Tư, 13/06/2018 Lượt xem: 1357 In bài viết
ĐBP - Tình trạng nhân dân thờ ơ với việc đóng góp ý kiến vào văn bản quy phạm pháp luật đã được nói đến khá nhiều. Việc này cũng được xem là một trong nhiều nguyên nhân làm cho một số văn bản sau khi ban hành xa rời thực tế. Lý giải cho thực trạng này, có nguyên nhân đến từ cơ quan xây dựng văn bản, cũng có nguyên nhân đến từ người dân. Song chắc chắn là, để việc lấy ý kiến đóng góp vào văn bản quy phạm pháp luật đạt hiệu quả cao, làm cho văn bản sau ban hành có thể đi vào cuộc sống thì cần phải có sự nỗ lực của cả hai phía.

Không chỉ ở tầm vĩ mô; với từng tỉnh, thành, sở, ngành, đơn vị... việc tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình hành động, kế hoạch hoạt động... cũng có vai trò hết sức quan trọng. Tham gia đóng góp để văn bản có chất lượng tốt không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Tuy nhiên đáng tiếc là, trong không ít trường hợp việc này chưa thực sự được hiểu và làm đúng. Vẫn có những cá nhân, tập thể coi việc xây dựng văn bản, kế hoạch, quy chế, chương trình hành động... là trách nhiệm của riêng một đơn vị chức năng nào đó; góp ý hay không cũng chả liên quan đến mình. Vì thế mới có chương trình hành động, kế hoạch thực hiện được đơn vị chủ trì xây dựng, gửi xin ý kiến hàng chục cơ quan thành viên và đầy đủ các cấp nhưng không nhận được ý kiến đóng góp chỉnh sửa nào cả. Khi đi vào thực hiện gặp khó khăn, hoặc khi cơ quan chủ trì căn cứ chương trình, kế hoạch đã ban hành để huy động nguồn lực về con người, cơ sở vật chất... lúc này thấy vướng mới bắt đầu ý kiến.

Chỉ khi nào, từng tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, tham gia đóng góp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hay sát gần hơn là các chương trình, kế hoạch, báo cáo... là trách nhiệm và quyền lợi của mình thì mới có thể hy vọng không còn tình trạng góp ý khi sự đã rồi. Và cũng nhờ đó, mà hạn chế được tình trạng lãng phí thời gian, tiền bạc của Nhà nước, của nhân dân vào những văn bản, chương trình, kế hoạch... xa rời thực tế, kém hiệu quả.

Thảo Vi
Bình luận