Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tủa Chùa

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật

08:49 - Thứ Tư, 30/05/2018 Lượt xem: 3457 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tủa Chùa đã bám sát nghị quyết Hội LHPN các cấp, nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 để triển khai có hiệu quả các hoạt động từ huyện tới cơ sở. Tăng cường công tác bám nắm thông tin tình hình chất lượng hoạt động của hội cơ sở, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức tập huấn, tuyên truyền vận động hội viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Cán bộ Hội LHPN xã Sính Phình trao đổi kinh nghiệm công tác hội với cán bộ chi hội phụ nữ thôn, bản.

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Hội LHPN huyện đã phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ, triển khai nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp cho 112 cán bộ hội cơ sở; hội tổ chức 163 hội nghị tuyên truyền nội dung nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp cho 8.363 lượt hội viên. Hội các cấp tập huấn triển khai nội dung các đề án nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho 104 cán bộ hội 403 lượt hội viên; tổ chức tập huấn Dự án Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững; phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình (Ðề án 279) cho 50 cán bộ hội phụ nữ cơ sở. Hiện nay, Hội LHPN huyện đã ra mắt mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững tại xã Mường Ðun, Tủa Thàng và thị trấn Tủa Chùa. Huyện hội phối hợp với Hội LHPN tỉnh tập huấn công tác tuyên truyền, vận động giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Xá Nhè cho 70 cán bộ hội cơ sở. Phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới 867 hộ gia đình hội viên của 8 xã, thị trấn. Bên cạnh đó, Hội LHPN  phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tuyên truyền, vận động chăm sóc sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai, đưa con đi tiêm chủng, pháp lệnh dân số cho hơn 200 lượt hội viên...

Bà Giàng Thị Giảng, Chủ tịch Hội LHPN xã Sính Phình, cho biết: Nâng cao nhận thức xã hội, kiến thức pháp luật, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc cho cán bộ, hội viên phụ nữ; Hội đã tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp đến 921 lượt hội viên, tuyên truyền thực hiện các đề án của Hội cho 90 hội viên; tuyên truyền các phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; “mỗi hộ gia đình nông thôn có vườn rau sạch, nuôi từ 5 con gia cầm trở lên” cho hơn 1.000 lượt gia đình hội viên; phối hợp tuyên truyền cha mẹ học sinh không cho con em bỏ học giữa chừng tới 1.065 lượt người. Tuyên truyền vận động các gia đình hội viên không có người thân mắc tệ nạn xã hội cho 364 lượt người nghe... Thông qua đó giúp hội viên hiểu biết đầy đủ về các chủ trương chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ của hội viên xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện luôn quan tâm tăng cường kiểm tra giám sát phong trào hoạt động của tổ chức hội cơ sở. Hoạt động của hội góp phần cùng các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho hội viên.

Bài, ảnh: Bảo Khánh
Bình luận

Tin khác