Xử lý tài sản hình thành qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

03:27 - Thứ Hai, 28/05/2018 Lượt xem: 3300 In bài viết
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2018/NÐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH và CN) sử dụng vốn Nhà nước.
Theo đó, tài sản hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ KH và CN có các hình thức xử lý: Giao tài sản cho tổ chức đã chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH và CN; bán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân chủ trì. Nếu tổ chức, cá nhân không nhận mua tài sản nhưng có khả năng tiếp tục hoàn thiện kết quả, thương mại hóa công nghệ, sản phẩm thì được giao quyền sử dụng tài sản và có trách nhiệm hoàn trả giá trị tài sản thông qua việc thương mại hóa kết quả. Nếu tổ chức, cá nhân không nhận giao hoặc mua tài sản thì xử lý theo các hình thức: Ðiều chuyển cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội; bán; thanh lý; tiêu hủy.
P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận

Tin khác