Hội Nông dân tỉnh

Ðưa kiến thức, pháp luật tới hội viên

09:06 - Thứ Tư, 16/05/2018 Lượt xem: 1419 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã bám sát nhiệm vụ thực tiễn, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật (TTPBGDPL) tới hội viên; nhất là những chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng NTM nhằm nâng cao nhận thức. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Với hình thức TTPBGDPL đa dạng, phong phú: Thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi tổ hội, qua báo cáo viên, sinh hoạt câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, tổ chức các hoạt động qua thông tin đại chúng, truyền thanh cơ sở... Hội Nông dân tỉnh đã đưa các chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước tới hội viên. Trong đó, tập trung vào một số nội dung trọng điểm: Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; Luật Khám chữa bệnh, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Luật Ðất đai... Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giới thiệu nội dung các bộ luật; nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp Quốc hội tới cán bộ, hội viên, nông dân; đặc biệt là các chính sách của Nhà nước về công tác xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng NTM, dạy nghề, vay vốn cho lao động nông thôn.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó ban Tuyên huấn (Hội Nông dân tỉnh), cho biết: Năm 2017, Hội Nông dân tỉnh tổ chức 8 lớp tư vấn, tuyên truyền cho gần 800 hội viên nông dân về phòng chống bạo lực gia đình, Luật Tiếp công dân, Luật Hòa giải ở cơ sở... phối hợp mở 4 lớp tập huấn nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng cho 360 học viên thuộc ban giám sát cộng đồng tại các xã thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh. Ðồng thời, các cấp hội chủ động phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Bảo vệ thực vật, Thú y, Ban Dân tộc tỉnh triển khai tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho trên 11.750 hội viên; triển khai mô hình trồng rau an toàn và bón phân sinh học trên cây tại 4 xã huyện Ðiện Biên; cung ứng hơn 200 tấn phân bón chi trả chậm không tính lãi cho nông dân 2 huyện (Ðiện Biên và Mường Ảng). Bên cạnh đó, thông qua công tác TTPBGDPL cho hội viên, hội nông dân các cấp đã từng bước củng cố và phát triển được mạng lưới tuyên truyền viên nòng cốt; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội nông dân, trong đó có cán bộ làm công tác TTPBGDPL, tạo sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức, điều hành các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Năm 2017, các cấp hội đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 1.595 báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Cùng với đó, công tác xây dựng mô hình điểm về phát động phong trào chấp hành pháp luật ở nông thôn được các cấp hội quan tâm thực hiện với 44 câu lạc bộ (CLB), như: 18 CLB “Nông dân với pháp luật”; 7 CLB “Nông dân không sinh con thứ 3”; 17 CLB “khuyến nông, khuyến ngư” và 2 CLB thu gom rác thải thu hút hàng nghìn hội viên, nông dân tham gia hưởng ứng. Tại các xã, phường, thị trấn, các cấp hội nông dân đã phối hợp cùng các ban, ngành xây dựng và duy trì 130 ngăn sách, tủ sách pháp luật, cung cấp tài liệu tờ rơi, nhằm phục vụ nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của hội viên. Ngoài đẩy mạnh TTPBGDPL, các cấp hội còn đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; năm 2017 có trên 54.000 lượt hộ nông dân dăng ký xây dựng gia đình văn hóa.

Ðặc biệt, các cấp hội nông dân cũng phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân. Năm qua, các cấp hội đã tiếp nhận và giải quyết 36 đơn thư khiến nại, tố cáo; hòa giải 72 vụ mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp trong hội viên, nông dân, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên. Ðồng thời, các cấp hội đã tổ chức 16 cuộc kiểm tra, giám sát hoạt động công tác hội và phong trào nông dân, hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân; tổ chức cho nông dân tham gia giám sát việc thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở. Qua kiểm tra, giám sát đã tập trung giải quyết các vướng mắc trong hội và mâu thuẫn nội bộ hội viên.

Với sự nỗ lực của các cấp hội nông dân trong TTPBGDPL đã và đang góp phần giữ gìn an ninh trật tự, kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm, hạn chế mâu thuẫn trong nông dân; củng cố khối đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng bản làng văn hóa. Thời gian tới hội nông dân các cấp tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; phối hợp với chính quyền, các đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải cơ sở, hạn chế mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ; làm tốt việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên...

Phương Linh
Bình luận

Tin khác