BHXH huyện Tủa Chùa

Nâng số lượng người tham gia BHXH tự nguyện

09:22 - Thứ Hai, 07/05/2018 Lượt xem: 765 In bài viết
ĐBP - Ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Tủa Chùa, cho biết: Thực hiện tốt chế độ, chính sách của Ðảng, Nhà nước về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ tạo được niềm tin với nhân dân. Khi thấy rõ quyền lợi an sinh xã hội của mình thì việc tuyên truyền, vận động tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện cũng hiệu quả hơn. Tính đến hết tháng 3/2018, BHXH huyện Tủa Chùa có 498 người được hưởng chế độ BHXH; trong đó, 421 người hưu trí, 13 người mất sức lao động... Trong tháng 3, BHXH huyện xét duyệt cho các đối tượng được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 12 lượt người, với 1.860 ngày, tổng số tiền là 224,2 triệu đồng.

Cùng thời gian này, đơn vị chi trả BHXH từ nguồn ngân sách Nhà nước 337 triệu đồng, chi từ nguồn quỹ BHXH bắt buộc 1,887 tỷ đồng cho các đối tượng được hưởng theo chế độ bao gồm các khoản chi: Hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau, thai sản, mai táng phí. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tháng 3 cho 3.799 lượt người tổng số tiền 833 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị đã làm tốt công tác theo dõi, quản lý đối tượng được hưởng chế độ, chính sách, tiếp nhận giải quyết chế độ chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, công tác giám định tại cơ sở khám chữa bệnh.

 

Cán bộ BHXH huyện Tủa Chùa giải quyết thủ tục BHXH cho người dân.

Hiện nay huyện Tủa Chùa có 2.425 người tham gia BHXH bắt buộc, 40 người tham gia BHXH tự nguyện. So với dân số của huyện số người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH còn ít; tuy nhiên do nhiều nguyên nhân tình hình nợ đọng BHXH, BHYT đến cuối tháng 3 là 3 tỷ đồng. Trong đó, nợ BHXH 909 triệu đồng, nợ BHYT 2,092 tỷ đồng, chủ yếu nợ từ nguồn ngân sách Nhà nước. Trước thực trạng trên, để hoàn thành kế hoạch quý II, BHXH huyện Tủa Chùa tăng cường đôn đốc, nhắc nhở vận động các đơn vị sử dụng lao động tích cực, thực hiện nghiêm việc nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện theo quy định của pháp luật. Ðơn vị tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các địa phương, phòng, ban, doanh nghiệp, đơn vị thực hiện nghiêm túc Luật BHXH, BHYT, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 4/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2013 - 2020. Ðưa ra một số giải pháp thu nợ BHXH tại một số doanh nghiệp, đồng thời phối hợp với chính quyền các xã, doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách về BHXH, BHYT vận động người dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện. Trong những tháng tiếp theo tập trung trọng tâm trọng điểm công tác tuyên truyền vận động tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện vào các đối tượng hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại, người lao động trong các doanh nghiệp, cán bộ bán chuyên trách, cán bộ thôn, bản tại các xã. Phấn đấu tăng số lượng người tham gia BHXH tự nguyện trong cộng đồng dân cư vào những năm tiếp theo.

Thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách của Ðảng, Nhà nước về BHXH, BHYT, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đơn vị sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia nộp BHXH, BHYT cho người lao động; tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách về BHXH, BHYT tới cộng đồng dân cư, nâng số lượng người tham gia BHXH tự nguyện là mục tiêu của BHXH huyện Tủa Chùa, góp phần đưa chính sách an sinh xã hội đến với người dân trên địa bàn.

Bài, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận