TX. Mường Lay với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

08:52 - Thứ Hai, 07/05/2018 Lượt xem: 1269 In bài viết
ĐBP - Qua 1 năm tổ chức điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, đô thị văn minh tại TX. Mường Lay đã tạo thành phong trào thi đua sâu rộng, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của từng cá nhân và cả cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo… góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Người dân bản Ho Cang, xã Lay Nưa vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Cùng với mô hình điểm của Ủy ban MTTQ tỉnh tại bản Na Nát, phường Na Lay, Ủy ban MTTQ TX. Mường Lay triển khai mô hình Cuộc vận động tại bản Ho Cang và bản Ổ (xã Lay Nưa); đồng thời, chỉ đạo MTTQ các xã triển khai tại 1 điểm bản. Bà Hà Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TX. Mường Lay, cho biết: Triển khai Cuộc vận động MTTQ các cấp tích cực tuyên truyền, vận động người dân tích cực tăng gia lao động sản xuất, phát triển đa dạng hóa ngành nghề nhằm xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, người dân hăng hái phát triển sản xuất, nuôi trồng thủy sản, đánh bắt cá; phát triển các loại hình dịch vụ, kinh doanh (du lịch cộng đồng, nhà hàng, đồ dùng, vật liệu xây dựng)… Không chỉ vậy, các điểm triển khai Cuộc vận động thực hiện nghiêm việc xây dựng và thực hiện quy ước của tổ dân phố, bản trên cơ sở quy ước mẫu phù hợp với tình hình thực tế cơ sở và được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Ða số người dân thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, không có trường hợp tảo hôn, từng bước bài trừ các hủ tục; 100% hộ gia đình tham gia Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trong không khí vui tươi, lành mạnh với nhiều tiết mục văn nghệ, các trò chơi dân gian, góp phần thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã, phường và ban công tác mặt trận đã phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm với nội dung về: phòng, chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ… Từ đó, động viên, khích lệ người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tích cực phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hiện nay, có 4 người tham gia tổ tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông hè phố ở khu chợ Nậm Cản, Cơ Khí. 100% hộ thuộc các điểm triển khai Cuộc vận động, thực hiện nghiêm việc buôn bán, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ an toàn, đảm bảo, không bán hàng giả, hàng kém chất lượng; không có hộ lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, treo biển, mái che gây mất mỹ quan đô thị…

Trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được chú trọng triển khai nhằm phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo và huy động nguồn lực lớn từ người dân. Tại các địa phương, khi thực hiện một công trình, dự án có liên quan đến người dân, đều tổ chức bàn bạc dân chủ, công khai để người dân biết, tham gia ý kiến và cùng thực hiện. Hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng được đẩy mạnh, theo dõi sát sao việc sử dụng các loại quỹ do người dân đóng góp, các khoản đầu tư, tài trợ cho cộng đồng; chất lượng các công trình xây dựng; hiệu quả sử dụng vốn, vật tư; giám sát thực hiện chế độ chính sách với người có công, người nghèo…

Ðến nay, TX. Mường Lay có 44/49 khu dân cư có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; 49/49 khu dân cư có tổ tự quản bảo vệ môi trường; 2 mô hình thực hiện văn minh đô thị; 3/3 xã, phường có hòm thư tố giác tội phạm; 49/49 khu dân cư xây dựng được hương ước và quy ước, 49/49 khu dân cư có tổ hòa giải và hoạt động hiệu quả... Cùng với đó là phong trào văn hoá, văn nghệ, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, như: Ném còn, múa xòe, hát then, lễ hội đua thuyền, lễ hội Kin Pang Then, tham gia học chữ Thái cổ... được người dân tích cực hưởng ứng. Qua đó, cho thấy Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, đô thị văn minh đã thực sự đi vào chiều sâu, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng các dân tộc TX. Mường Lay.

Bài, ảnh: Hải Phong
Bình luận