Thực hiện tinh giản biên chế ở Tuần Giáo

Khó nhất là thay đổi tư duy của cán bộ, công chức, viên chức

09:56 - Thứ Hai, 16/04/2018 Lượt xem: 3633 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; huyện Tuần Giáo đã xây dựng Ðề án Tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2015 - 2021 và kế hoạch tinh giản hàng năm. Sau khi triển khai Ðề án, dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực song vẫn còn không ít hạn chế, nhất là việc thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức.

 

Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Pú Xi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, một trong những khó khăn trong công tác tinh giản biên chế trên địa bàn huyện Tuần Giáo hiện nay đó là rào cản về tâm lý, nhất là tình trạng thiếu kiên quyết, nể nang, né tránh, ngại va chạm, muốn giữ ổn định tổ chức, bộ máy và biên chế hiện tại của các cơ quan, đơn vị. Thực tế cho thấy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ở cấp xã chưa thật sự mạnh dạn, thẳng thắn, khách quan trong quản lý, sử dụng, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức để làm cơ sở thực hiện tinh giản biên chế. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương còn tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức không đảm đương được công việc theo vị trí việc làm, nhưng vẫn trong biên chế, không thể tinh giản được, chủ yếu là do công tác đánh giá, phân loại cán bộ không đúng thực chất nên không có cơ sở đưa vào diện tinh giản. Cũng vì thế mà từ năm 2015 đến nay, toàn huyện mới chỉ tinh giản được 4 công chức cấp xã. Trong khi tại các báo cáo hàng tháng, quý, năm của một số UBND xã trên địa bàn, hầu hết trong phần tồn tại, hạn chế đều khẳng định: “Một bộ phận cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ yếu dẫn đến trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế…”. Tuy nhiên đến khi đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm thì cơ bản đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chính vì cách đánh giá chưa thực sự trách nhiệm, công tâm đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tinh giản biên chế.

Nói về vấn đề trên, ông Nguyễn Công Lâm, Trưởng phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo thừa nhận, vẫn còn thực trạng đó ở cơ sở. Ông Lâm cho rằng, đây là một trong những rào cản lớn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Do đó, hiện nay, huyện đang tích cực tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa của việc tinh giản biên chế. Ðồng thời, xác định đối tượng để thực hiện tinh giản biên chế bảo đảm nguyên tắc khách quan, dân chủ, đúng quy định. Cùng với đó, huyện tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, viên chức đảm nhận vị trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, năng lực công tác; thực hiện phân công, cơ cấu lại từng vị trí việc làm đảm bảo hợp lý về chuyên môn, chức danh nghề nghiệp. Hiện nay, tại một số cơ quan, đơn vị của huyện có đông cán bộ trẻ, hăng hái, nhiệt tình, hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là tại các đơn vị trường học. Theo lộ trình đến năm 2021, ngành Giáo dục và Ðào tạo huyện phải tinh giản 212 người, song đến nay mới chỉ tinh giản được 135 người. Do đó, việc tinh giản biên chế với ngành là việc hết sức khó khăn.

Theo báo cáo của Phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo, số biên chế công chức hành chính thuộc huyện được giao năm 2015 là 109 biên chế, trong đó số biên chế phải giảm đến 2021 là 11 biên chế, đến nay, huyện đã giảm được 8 biên chế. Ðối với công chức cấp xã, từ năm 2015 đến nay đã giảm được 4 công chức là kế toán, dự kiến đợt 2 năm 2018 sẽ giảm thêm 5 cán bộ, công chức.

Nói về công việc trong thời gian tới, ông Nguyễn Công Lâm cho rằng, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị, tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, Phòng tham mưu cho huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; thực hiện nghiêm túc và đổi mới công tác đánh giá cán bộ công chức, viên chức đảm bảo đúng thực chất và kết quả thực hiện nhiệm vụ; lấy kết quả đánh giá làm cơ sở để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ.

Bài, ảnh: Văn Quyết
Bình luận

Tin khác