Vận động người dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm

09:54 - Thứ Hai, 16/04/2018 Lượt xem: 1599 In bài viết

ĐBP - Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), tổ chức đoàn thể các cấp và nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; MTTQ các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phát hiện, tố giác tội phạm tại cộng đồng; khuyến khích người uy tín tiêu biểu ở khu dân cư tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội và mắc tệ nạn xã hội tại gia đình và địa phương, xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh từ mỗi gia đình, khu dân cư.

Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; xây dựng xã, phường, cơ quan, đơn vị không có tội phạm ma túy và người nghiện ma túy, năm 2017 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông; vận động nhân dân học tập và ký cam kết chấp hành tốt pháp luật… MTTQ các cấp đã phối hợp với lực lượng công an, các tổ chức thành viên củng cố, duy trì hoạt động của 4.033 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở. Riêng trong năm 2017, đã xây dựng mới 6 loại mô hình với 81 tổ chức quần chúng; đồng thời rà soát, giải thể 497 tổ chức quần chúng hoạt động không hiệu quả. Quần chúng nhân dân đã cung cấp 846 tin báo, tố giác về tội phạm và vi phạm pháp luật cho các lực lượng chức năng. Phối hợp với lực lượng công an, các tổ chức thành viên theo dõi, quản lý 286 đối tượng là người có án phạt tù ngoài xã hội và người chấp hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn…

Tích cực triển khai thực hiện Ðề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm 2018 có 90% cấp huyện, xã triển khai thực hiện Ðề án, tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, thiết lập các hình thức tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm ở cơ sở; 50% khu dân cư trong tỉnh thiết lập được các hình thức tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm; 50% chi hội, đoàn thể ở khu dân cư nhận cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ ít nhất một người phạm tội, người vi phạm pháp luật, người mắc tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Ông Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Ðể thực hiện thành công các mục tiêu trên, MTTQ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm của mỗi công dân trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm tại cộng đồng dân cư thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, hội thảo, các buổi họp tổ dân phố, khu dân cư, thôn, bản. Ủy ban MTTQ cơ sở phối hợp với lực lượng công an xã thống nhất quy trình đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác tội phạm; có biện pháp đảm bảo an toàn, bí mật thông tin cho người dân khi tham gia tố giác tội phạm; hướng dẫn trưởng ban công tác mặt trận ở các khu dân cư căn cứ địa điểm của địa phương để xây dựng, thiết lập các hình thức tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm (số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận tin báo, hòm thư…) tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Ðồng thời phát huy vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo trong việc tuyên truyền giáo dục con cháu, nhân dân chấp hành chính sách pháp luật, giữ gìn ANTT trong cộng đồng, tham gia phát hiện, tố giác tội phạm trên địa bàn. Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh cũng phối hợp với các tổ chức thành viên duy trì và nhân rộng các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm đang hoạt động có hiệu quả tại các khu dân cư, như: “Tổ tự quản”, “Ðội xung kích phòng, chống tội phạm”, “Dòng họ bình yên”... Xây dựng các khu dân cư đảm bảo an toàn về ANTT trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở các khu dân cư...
Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác