Công đoàn tỉnh

55 năm trưởng thành và phát triển

08:52 - Thứ Sáu, 13/04/2018 Lượt xem: 2303 In bài viết
ĐBP - Cùng với sự ra đời, trưởng thành và phát triển của Công đoàn Việt Nam, ngày 15/4/1963 Liên hiệp Công đoàn tỉnh Lai Châu (nay là Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) tỉnh Ðiện Biên) chính thức được thành lập với Ban Chấp hành lâm thời gồm 7 đồng chí. Tuy ra đời muộn, song Công đoàn tỉnh luôn đóng vai trò to lớn trong việc tổ chức, tập hợp công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ) thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

 

Ðồng chí Hoàng Ngọc Vinh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LÐLÐ tỉnh trao đổi với đại biểu dự Ðại hội Công đoàn Viên chức tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Văn Quyết

Qua 55 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Công đoàn tỉnh Ðiện Biên đã trải qua 10 kỳ đại hội. Qua hai cuộc chiến tranh (phá hoại của Mỹ 1965 - 1967 và chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979) trong khoảng thời gian 10 năm đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho CNVCLÐ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Song CNVCLÐ đã nỗ lực, cố gắng hết mình vừa sản xuất, công tác, học tập và tham gia chiến đấu góp phần làm nên thành tựu chung của tỉnh. Từ năm 1984 - 2008, là những năm đội ngũ CNVCLÐ và tổ chức Công đoàn tỉnh ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà các nghị quyết đại hội Ðảng bộ tỉnh đề ra, với nhiều chủ trương chính sách: Ðiều chỉnh cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, xóa bỏ cơ chế bao cấp chuyển sang hoạch toán kinh doanh, mở rộng kinh tế đối ngoại, đổi mới quản lý vĩ mô về kế hoạch hóa, về phân phối lưu thông, tài chính tiền tệ... Trong quá trình chuyển đổi này, hàng nghìn công nhân lao động phải nghỉ việc dưới các hình thức khác nhau. Xong trong quá trình thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, nhiều doanh nghiệp đã đứng vững, thích nghi và phát triển, tiếp cận được thị trường, xuất hiện những nhân tố điển hình mới năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, bảo đảm việc làm, thu nhập cho công nhân lao động.

Cùng với những thành tựu về kinh tế, chính trị, xã hội, đội ngũ CNVCLÐ và tổ chức Công đoàn tỉnh đã phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổ chức và hoạt động công đoàn ngày càng được đổi mới, đối tượng và phạm vi hoạt động của công đoàn được mở rộng đến các thành phần kinh tế, các xã, phường, thị trấn. Khi Công đoàn tỉnh mới thành lập (năm 1963) toàn tỉnh có 40 công đoàn cơ sở (CÐCS) và 5.738 đoàn viên, đến tháng 12/1990 toàn tỉnh đã có 23.176 cán bộ công nhân viên, trong đó có 20.858 đoàn viên công đoàn, với 8 công đoàn huyện, thị; 6 công đoàn ngành, 272 CÐCS. Năm 2004, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, căn cứ quyết định của Ðảng, Nhà nước, Quốc hội đã thống nhất chia tách tỉnh Lai Châu thành 2 tỉnh Ðiện Biên và Lai Châu. Tổ chức công đoàn cũng đã được Tổng Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) Việt Nam quyết định chia tách thành 2 LÐLÐ tỉnh Ðiện Biên và Lai Châu. Kể từ khi chia tách và thành lập LÐLÐ tỉnh Ðiện Biên đến nay với nhu cầu phát triển ngành nghề, đội ngũ CNVCLÐ trong tỉnh có sự biến động mạnh. Số CÐCS, số lượng đoàn viên tăng nhanh. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 36.000 CNVCLÐ, với trên 35.000 đoàn viên công đoàn đang công tác và làm việc tại 10 LÐLÐ huyện, thị, thành phố; công đoàn ngành Giáo dục, Y tế và Công đoàn Viên chức tỉnh; có 1.069 CÐCS, 85 cán bộ chuyên trách công đoàn, trên 4.000 cán bộ công đoàn bán chuyên trách đang công tác tại các cấp công đoàn trong tỉnh.

Quá trình thành lập, trưởng thành, phát triển, CNVCLÐ và tổ chức Công đoàn tỉnh đã tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong các phong trào thi đua yêu nước, đã có hàng trăm đề tài khoa học được Tổng Liên đoàn cấp bằng lao động sáng tạo; hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tổng LÐLÐ Việt Nam, UBND, LÐLÐ tỉnh khen thưởng. Chỉ tính riêng từ năm 2013 - 2018 đã có 8.900 đề tài, sáng kiến, giải pháp được ứng dụng giá trị làm lợi hàng tỷ đồng; trên 95% CNVCLÐ đạt lao động tiên tiến, 82% số CÐCS đạt vững mạnh... Với những thành tích trên CNVCLÐ và tổ chức Công đoàn tỉnh đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; năm 2008 vinh dự được đón nhận Huân chương Ðộc lập hạng Ba, năm 2012 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu của Tổng Liên đoàn... đây là những phần thưởng cao quý nhất.

Tại Ðại hội Công đoàn tỉnh Ðiện Biên lần thứ XI dự kiến được tổ chức trong tháng 5/2018, Ðại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội X công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và đề ra mục tiêu nhiệm vụ trong toàn nhiệm kỳ XI (2018 - 2023). Ðể góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra, tổ chức công đoàn trong tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức cộng đồng trách nhiệm của CNVCLÐ trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã ban hành. Thực hiện tốt Nghị quyết số 15/NQ-TU ngày 20/10/2008 của Ban chấp hành Ðảng bộ tỉnh về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 Hội nghị lần thứ 6 (khóa X) của Ðảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Không ngừng xây dựng lực lượng CNVCLÐ của tỉnh phát triển vững mạnh cả về số và chất lượng, có cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CÐCS và xây dựng CÐCS vững mạnh... Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLÐ. Chủ động nghiên cứu, kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi, xây dựng và thực hiện nghiêm hệ thống chính sách đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, lao động. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành chức năng kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật về lao động tại các cơ quan, đơn vị, nhất là trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Tổ chức các phong trào thi đua phù hợp đem lại hiệu quả thiết thực, chủ động xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, CNVCLÐ và đoàn viên công đoàn về thực hiện Nghị quyết X Công đoàn tỉnh tiến tới Ðại hội XI Công đoàn tỉnh Ðiện Biên, Ðại hội XII Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII Ðảng bộ tỉnh và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phạm Thị The (Phó Chủ tịch LÐLÐ tỉnh)
Bình luận

Tin khác