Nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng

08:40 - Thứ Tư, 11/04/2018 Lượt xem: 2093 In bài viết
ĐBP - Thời gian qua, các cấp, các ngành với nhiều hình thức tuyên truyền đã tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật, như: các luật, pháp lệnh mới được ban hành, tập trung vào các bộ luật dân sự, bộ luật hình sự (sửa đổi); các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là nội dung chính sách, quy định mới trong văn bản; tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản khác liên quan trực tiếp đến quyền con người... Ðặc biệt, các địa phương đã tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, Nghị quyết của HÐND các cấp và chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền chuyên sâu về triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

 

Lực lượng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người dân xã Na Sang (huyện Mường Chà).

Với những hình thức tuyên truyền, phổ biến đa dạng là tổ chức hội nghị, lớp tập huấn phổ biến văn bản pháp luật mới; hội nghị đối thoại pháp lý cho doanh nghiệp; lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt cơ quan, hội nghị triển khai công tác năm 2017; tuyên truyền pháp luật lưu động; trợ giúp pháp lý; sinh hoạt câu lạc bộ (CLB) pháp luật, CLB trợ giúp cơ sở. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã tổ chức nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật: tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về pháp luật và gắn với các phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội”; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với tổ chức Ngày Ðại đoàn kết toàn dân, vận động các hộ dân ký cam kết “Chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật và tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”. Từ những hình thức tuyên truyền đó, trong năm qua, các cấp, các đơn vị đã tổ chức 14.032 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp cho 590.318 lượt người tham gia. Từ 9 cuộc thi tìm hiểu pháp luật đã thu hút 2.455 lượt người tham  dự. Thực hiện phát sóng 2.210 lượt chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện cũng như đăng tải 4.212 tin, bài về pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng. Năm 2017, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã biên soạn và cấp phát miễn phí gần 90 nghìn tài liệu tuyên truyền pháp luật. Trong đó, 18 nghìn tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số, góp phần tuyên truyền chủ trương đường lối, của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng dân cư.

Hiện nay, hầu hết các xã, phường, thị trấn, các sở, ban, ngành tỉnh đều duy trì tủ sách pháp luật, hàng năm đều bổ sung đầu sách, tài liệu pháp luật mới. Một số địa phương đã quan tâm bố trí đặt tủ sách tại những địa điểm thuận lợi cho việc tìm hiểu, sử dụng sách pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân.

Hàng năm, công tác phổ biến giáo dục pháp luật được đổi mới cả về nội dung và hình thức tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả trong việc chấp hành pháp luật. Cùng với đó, hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải cơ sở, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, nhằm nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở. Từ đó, góp phần giảm số vụ việc khiếu kiện tại cơ sở, giảm bớt tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm; tăng cường an ninh và khối đại đoàn kết toàn dân.

Bài, ảnh: Thành Ðạt
Bình luận