Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cắt bỏ ít nhất 40% thủ tục hành chính trong năm 2018

02:45 - Thứ Hai, 09/04/2018 Lượt xem: 3749 In bài viết
“Cải cách hành chính phải thực sự làm tốt hơn. Với tư cách người đứng đầu, tôi nói chúng ta cải cách hành chính chưa tốt, còn rườm rà, cần tập trung rà soát, kiện toàn lại bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả” - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh như vậy tại hội nghị giao ban công tác lao động - người có công và xã hội khu vực phía Bắc năm 2018 tổ chức mới đây.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết thêm: Thời gian tới, các đầu mối quản lý nhà nước không thay đổi, nhưng các đơn vị sự nghiệp sẽ sáp nhập, các đơn vị không cần thiết thì dẹp bỏ, không dùng ngân sách nhà nước, phải tự chủ tài chính. Đặc biệt là phải dẹp bỏ quyết liệt các thủ tục hành chính không cần thiết và nhiêu khê cho nhân dân. Có rất nhiều thủ tục không phải giấy phép con nhưng hàm chứa của nó là giấy phép con. Bộ yêu cầu rà soát tiếp, tinh thần cắt bỏ khoảng 40% các thủ tục hành chính và giảm bớt vài chục thủ tục nữa. 

Về nhiệm vụ trong năm 2018, người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH cũng cho biết, ngành sẽ chuẩn bị tốt nhất cho việc sửa đổi Bộ luật Lao động và sửa Pháp lệnh Người có công. Trong giáo dục nghề nghiệp phải chuyển mạnh theo hướng đào tạo theo đơn đặt hàng, đào tạo có địa chỉ. Khuyến khích các tổ chức tư nhân, các tổ chức nước ngoài đầu tư vào giáo dục nghề nghiệp, mạnh dạn giao tự chủ cho các cơ sở giáo dục có điều kiện, tự chủ về tài chính, tổ chức, giáo trình, giáo viên, bằng cấp...

P.V (Theo HNM)
Bình luận