Góc nhìn nhà báo

Nâng cao chất lượng đảng viên, gắn với nâng cao chi bộ

09:12 - Thứ Năm, 22/03/2018 Lượt xem: 4055 In bài viết
ĐBP - Cán bộ đảng viên là người gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các phong trào hoạt động ở cộng đồng dân cư. Tại cơ sở, cán bộ đảng viên còn phải phát huy vai trò lãnh đạo, tính tiên phong của Ðảng trong mọi lĩnh vực: phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ðánh giá chất lượng cán bộ đảng viên, tổ chức cơ sở đảng cần đánh giá một cách toàn diện kết quả thực hiện và hoàn thành chức trách nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở Ðảng. Tuy nhiên, hiện nay, có lúc có nơi tình trạng cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình hoặc hoàn thành chỉ ở mức khá nhưng vẫn được đánh giá công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cụ thể, ở bản T, huyện T. có tình trạng chi bộ có 5 đảng viên thì cả 5/5 gia đình đảng viên thuộc diện hộ nghèo đa chiều, trên 90% số hộ trong bản chăn nuôi thả rông gia súc và cũng số hộ đó không có nhà vệ sinh. Bản có 36 hộ thì 35 hộ (chiếm 97,2%) thuộc diện hộ nghèo đa chiều. Nhưng mấy năm qua, chi bộ bản T. vẫn được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cũng tại xã T. của huyện đó, đa số hộ cán bộ đảng viên không làm nhà vệ sinh, chăn nuôi gia súc theo phương pháp thả rông, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã chiếm gần 80%. Trong đó, nhiều hộ có người là cán bộ, đảng viên, công chức cấp xã, trưởng thôn bản, bí thư chi bộ... Tuy nhiên, năm 2017 vừa qua nhiều chi bộ và đảng bộ xã đó vẫn được công nhận là “Ðảng bộ trong sạch vững mạnh”?.

Thiết nghĩ, cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mỗi người, mỗi cơ quan đơn vị, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, cần nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Ðảng tại địa phương. Ðồng thời, cần đưa ra tiêu chí cán bộ đảng viên, chi bộ phải tiên phong gương mẫu trong thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo hướng bền vững, xây dựng đời sống văn hóa (làm chuồng trại cho gia súc, có công trình vệ sinh, thực hiện tốt pháp lệnh dân số, bài trừ hủ tục...). Có như vậy, mới nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại cán bộ đảng viên, chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Tiến Dũng
Bình luận

Tin khác