Tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ sở

09:01 - Thứ Hai, 12/03/2018 Lượt xem: 1962 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, TP. Ðiện Biên Phủ quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hòa giải cơ sở. Từ đó nâng cao hiểu biết pháp luật và chấp hành pháp luật của người dân trong thực hiện những chủ trương chính sách của Ðảng và Nhà nước.

Hiện nay TP. Ðiện Biên Phủ có 31 cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL, 37 báo cáo viên pháp luật, 164 tuyên truyền viên pháp luật và 812 hòa giải viên cơ sở. Việc kiện toàn các tổ hòa giải, quan tâm tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên đã nâng cao chất lượng các cuộc hòa giải ở cơ sở. Năm 2017, thành phố tiếp nhận 89 vụ việc về tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, mâu thuẫn trong nhân dân (chủ yếu về đất đai). Kết quả hòa giải thành công 83 vụ (đạt trên 90%) có phần đóng góp từ công tác tuyên truyền, PBGDPL, nâng cao được nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn. Việc giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn ở cơ sở không để vụ việc kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

 

Thực hiện nghiêm những quy ước, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Năm 2017, Hội đồng PBGDPL thành phố đã tổ chức 4 cuộc họp phối hợp PBGDPL và triển khai các văn bản luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở. Cùng với đó, Hội đồng PBGDPL mở hội nghị triển khai tại cơ sở các văn bản luật mới ban hành và các văn bản luật chuyên ngành, như: Luật Thống kê, Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước, Luật Nuôi con nuôi, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Nghĩa vụ quân sự… Ðồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt tuyên truyền pháp luật sâu rộng, thiết thực đến nhiều đối tượng, địa bàn với nội dung, hình thức phong phú. Phương châm tuyên truyền là “đối tượng nào tuyên truyền hình thức ấy” để nội dung tuyên truyền pháp luật dễ hiểu, giúp người dân dễ tiếp cận và thực hiện. Hội đồng PBGDPL thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan thành viên phối hợp với UBND các xã, phường cấp phát 29.545 tài liệu tuyên truyền pháp luật, 43 tài liệu PBGDPL bằng tiếng dân tộc thiểu số; phát 460 chương trình, 943 tin, bài; 35 chuyên mục trên loa truyền thanh thành phố và các xã, phường, tổ dân phố; treo gần 100 băng zôn khẩu hiệu phổ biến pháp luật; tổ chức 3 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 1.038 người tham dự.

Song song với công tác tuyên truyền pháp luật, Phòng Văn hóa - thông tin thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá tình hình thực hiện quy ước của các tổ dân phố, bản, cụm dân cư. Kết quả 165/165 tổ dân phố, bản, cụm dân dư trên địa bàn thành phố đã thực hiện nghiêm quy ước. Từ việc thực hiện, chấp hành quy ước đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội của các tổ dân phố, bản, cụm được giữ vững, ổn định; hạn chế những trường hợp vi phạm pháp luật.

Hạn chế trong công tác PBGDPL ở TP. Ðiện Biên Phủ hiện nay là một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đúng mức, chưa chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho lực lượng tuyên truyền viên pháp luật và hoà giải viên cơ sở. Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố và lực lượng tuyên truyền viên pháp luật các xã, phường thường xuyên thay đổi, làm kiêm nhiệm nên việc nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền cũng như việc tham gia các buổi tuyên truyền, PBGDPL ở cơ sở còn hạn chế. Do đó, trong thời gian tới Hội đồng PBGDPL thành phố sẽ tập trung đa dạng hóa các mô hình, hình thức PBGDPL nhằm đạt kết quả tốt nhất công tác nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Bài, ảnh: Kim Ngân
Bình luận

Tin khác