Hội Cựu chiến binh xã Quài Nưa

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

10:45 - Thứ Tư, 07/02/2018 Lượt xem: 1236 In bài viết
ĐBP - Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Quài Nưa (huyện Tuần Giáo) luôn đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần tích cực cùng Ðảng bộ, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Ông Lò Văn Nạn, Chủ tịch Hội CCB xã Quài Nưa, cho biết: Nói đến truyền thống Bộ đội Cụ Hồ là nói đến những giá trị về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách cao đẹp… Bởi vậy, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của người CCB có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Ðặc biệt quan tâm công tác xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền; Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cấp hội từ xã đến bản luôn thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động; hăng hái thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương.

 

Cựu chiến binh xã Quài Nưa giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ tại các trường học trên địa bàn xã.

Hội CCB xã Quài Nưa cũng tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn; đóng góp ngày công, hiến đất làm đường giao thông nông thôn... Chỉ tính vài năm trở lại đây, hội viên Hội CCB xã đã góp hàng trăm ngày công, hiến hàng nghìn mét vuông đất xây dựng các tuyến đường liên thôn, liên bản theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Riêng Chi hội CCB bản Minh Thắng đã góp gần 2.000m2 đất làm đường nội bản với sự tham gia của 19 gia đình hội viên. Phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, Hội CCB xã đã ủy thác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện cho hội viên vay với tổng dư nợ gần 7 tỷ đồng. Các chi hội cũng tích cực đóng quỹ để tạo nguồn vốn cho hội viên vay. Phát huy vốn vay ngân hàng và từ nguồn quỹ của các chi hội, nhiều hội viên đã vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” nói riêng, hiện nay gần 300 cán bộ, hội viên ở 21 chi hội trong toàn xã luôn gương mẫu đi đầu chấp hành, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, thực hiện tốt các hương ước, quy ước ở khu dân cư; phối hợp các tổ chức đoàn thể xã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các thế hệ CCB luôn giữ gìn, phát huy phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong đạo đức, lối sống và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ðến nay, 100% cán bộ, hội viên Hội CCB xã đã đăng ký học tập và làm theo Bác.

Những việc làm và hành động của Hội CCB xã Quài Nưa thời gian qua đã giữ vững được vai trò là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, được nhân dân tin yêu và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Bài, ảnh: Văn Quyết
Bình luận