Cục Thống kê tỉnh

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thống kê

01:59 - Thứ Sáu, 02/02/2018 Lượt xem: 2694 In bài viết

ĐBP - Đây là một trong những nhiệm vụ chính được đề ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai kế hoạch công tác năm 2018, Cục Thống kê tỉnh tổ chức vào sáng 2/2.

 

Đồng chí Phạm Văn Lịch, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị.

Năm 2017, ngành Thống kê tỉnh đã hoàn thành tốt, đảm bảo chất lượng thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và chính quyền các cấp, đáp ứng nhu cầu của đối tượng sử dụng thông tin thống kê. Triển khai thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế tỉnh Điện Biên năm 2017, thành lập 10/10 ban chỉ đạo cấp huyện, 104/130 ban chỉ đạo cấp xã; tổ chức các hội nghị tập huấn tổng điều tra với hơn 600 học viên tham dự… Công tác thu thập thông tin, kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện đúng kế hoạch và phương án, đảm bảo cả về số lượng, chất lượng thu thập, xử lý, tổng hợp kết quả điều tra. Trong năm đã triển khai 35 cuộc điều tra thường xuyên và định kỳ do Tổng cục Thống kê giao…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận, nêu ra những hạn chế tồn tại như: Hiện tượng chênh lệch số liệu giữa Trung ương và địa phương, giữa tỉnh và huyện vẫn tiếp tục diễn ra; công tác phân tích và dự báo thống kê của toàn ngành vẫn chưa được cải thiện đáng kể mà chủ yếu vẫn ở mức độ ngắn hạn.

Trong năm 2018, toàn ngành Thống kê tỉnh tập trung nguồn lực thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, xây dựng ngành vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu thông tin của lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương. Tập trung thực hiện tốt các cuộc điều tra trong năm và chuẩn bị tốt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Thống kê 2015; Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, trong đó tập trung vào đổi mới mô hình tổ chức theo chức năng nhiệm vụ mới.

 

Đồng chí Phạm Văn Lịch, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân,

Nhân dịp này, Cục Thống kê tỉnh đã trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 9 cá nhân; tặng Giấy khen cho 51 cá nhân và 15 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thống kê Việt Nam" cho 2 cá nhân và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam" cho 10 cá nhân.

Tin, ảnh: Phan Anh
Bình luận