Mùn Chung xây dựng đời sống văn hóa

09:36 - Thứ Tư, 17/01/2018 Lượt xem: 7556 In bài viết
ĐBP - Là xã thuần nông, Mùn Chung (huyện Tuần Giáo) có diện tích tự nhiên gần 4.421ha với 11 bản, có 839 hộ và 3.857 nhân khẩu, nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Ðảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Mùn Chung đã chú trọng tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết chương trình, kế hoạch của các cấp, các ngành nhằm nâng cao chất lượng phong trào từ xã đến các thôn bản, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân, thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa, cơ quan văn hóa. Hàng năm, ngoài việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Mùn Chung còn tuyên truyền đến các bản, hộ gia đình về mục đích, ý nghĩa xây dựng xã văn hóa, gia đình, thôn bản văn hóa. Ngoài ra còn tập trung tuyên truyền thực hiện 5 nội dung chủ yếu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đó là phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay, và những cách làm sáng tạo.

Ông Quàng Văn Thiên, Chủ tịch UBND xã Mùn Chung, cho biết: Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thời gian qua, UBND xã Mùn Chung đã chỉ đạo các ban, đoàn thể cùng nhân dân trong xã tham gia hưởng ứng phong trào này. Triển khai sâu rộng tới nhân dân, tạo thành phong trào phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả khích lệ.

Ða dạng hóa hình thức tuyên truyền, đưa nội dung phong trào vào quy ước, hương ước của bản, của xã, là một trong những tiêu chí để xã Mùn Chung thực hiện tốt phong trào. Ðể triển khai thực hiện tốt phong trào, xã đã đưa nội dung, nhiệm vụ xây dựng và chỉ tiêu phong trào vào Nghị quyết của Ðảng ủy, HÐND - UBND xã. Tổ chức quán triệt, đánh giá, hướng dẫn việc đăng ký, công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa.

Cùng với đó, xã còn chú trọng đến nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, vận động nhân dân tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về khuyến nông, đào tạo nghề, tham gia hiến đất mở rộng các tuyến đường nông thôn. Năm 2016, trên địa bàn xã có 425 hộ gia đình, 1 bản và  6 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa. Trong xây dựng gia đình văn hóa, xã đã đẩy mạnh phong trào thi đua nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, qua sơ kết, tổng kết hàng năm đã bình chọn được nhiều gia đình tiêu biểu xuất sắc.

Chị Nguyễn Thị Bé - trưởng xóm Huổi Lóng, xã Mùn Chung chia sẻ: Xóm Huổi Lóng đã thực hiện rất tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Kết quả, 69/76 hộ đạt gia đình văn hóa, được huyện tặng giấy khen xóm văn hóa 3 năm liền, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, 55 hộ gia đình khá giàu, thu nhập bình quân của xóm là 70 - 80 triệu đồng/hộ/năm.

Việc xây dựng gia đình văn hóa luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm. Ðồng thời, triển khai tới toàn dân quy chế dân chủ ở cơ sở và các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa. Trên cơ sở đó, các bản đã xây dựng quy ước, hương ước của bản và tổ chức cho toàn dân ký cam kết thực hiện. Năm 2017, toàn xã có 531 hộ gia đình, 6 cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn hóa.

Ngọc Bích (Ðài TT -TH Tuần Giáo)
Bình luận
Back To Top