Niềm tin từ một Nghị quyết

09:16 - Thứ Sáu, 05/01/2018 Lượt xem: 6127 In bài viết
ĐBP - Theo thống kê, từ 2013 đến nay trên địa bàn xã Chà Tở (huyện Nậm Pồ) để xảy ra 3 vụ phá rừng, cháy rừng, gây thiệt hại 1.439m2, công tác trồng rừng còn thấp so với chỉ tiêu. Ðể khơi gợi tinh thần, trách nhiệm của nhân dân và tạo thêm những đột phá trong công tác bảo vệ rừng; Ðảng ủy, xã Chà Tở đã ban hành Nghị quyết về “Bảo vệ và phát triển rừng, giai đoạn 2016 - 2020”.

 

Ông Poòng Văn Cương, Bí thư Ðảng ủy xã Chà Tở triển khai nghị quyết với cán bộ đoàn thể xã.

Ðể Nghị quyết đi vào cuộc sống cũng như nâng cao tinh thần, trách nhiệm của nhân dân, theo ông Poòng Văn Cương, Bí thư Ðảng ủy xã Chà Tở: Xác định bảo vệ và phát triển rừng gắn với sắp xếp ổn định dân cư, trồng và phát triển rừng không chỉ hình thành được hàng rào xanh an toàn bảo vệ môi trường mà còn là biện pháp giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững. Với phương châm không để “đất nghỉ”, xã sẽ nỗ lực bảo vệ diện tích rừng hiện có 4.944,80ha. Chà Tở phấn đấu đến năm 2020 trồng mới 13ha rừng, trồng 3.000 cây phân tán (cây Mỡ, Giổi, Keo); nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 70%. Ðể phát phát triển rừng cũng như tính khả thi của Nghị quyết, Ðảng ủy và chính quyền xã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân về nâng cao ý thức, trách nhiệm, việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật Nhà nước và văn bản các cấp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng; đẩy nhanh tiến độ giao đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư thôn, bản để tổ chức quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng rừng.

Ðặc biệt, phát triển lâm nghiệp bền vững trên cơ sở thực hiện quy hoạch 3 loại rừng, xã kết hợp hài hòa giữa sản xuất lâm nghiệp gắn với sản xuất nông nghiệp; trong đó việc khoanh nuôi, trồng rừng mới được xem là nhiệm vụ cấp thiết để tăng diện tích và nâng tỷ lệ che phủ rừng. Cùng với đó, xã tiếp tục rà soát, quy hoạch vùng, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, cắm mốc ranh giới 3 loại rừng ngoài thực địa đảm bảo theo kế hoạch của tỉnh, quy hoạch diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng để kêu gọi đầu tư và chuyển đổi đất nương sang trồng rừng. Thực hiện đúng và hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình 135, Quyết định 755 và các chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước để khuyến khích, huy động người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng.

Phát huy vai trò “nòng cốt” trong công tác bảo vệ rừng, xã đã chủ động phối hợp chặt chẽ với kiểm lâm địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm, làm cháy rừng, xử lý nghiêm những trường hợp khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép; xây dựng lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ở các bản (dân quân, các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng và người dân); có cơ chế, kinh phí, khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng tham gia trực tiếp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng... Ðồng thời, tăng cường hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước; thực hiện việc lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư vào khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, nông thôn; tăng cường hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân, bảo vệ tốt hơn môi trường sinh thái.

Với những nỗ lực của cấp ủy Ðảng và nhân dân xã Chà Tở trong triển khai thực hiện Nghị quyết về “Bảo vệ và phát triển rừng xã Chà Tở, giai đoạn 2016 - 2020”; đến nay, tỷ lệ che phủ rừng toàn xã đã tăng đáng kể, công tác bảo vệ và trồng rừng mới đã “lan tỏa” sâu rộng; đặc biệt Nghị quyết đã góp phần tiếp thêm niềm tin và khơi gợi sự đoàn kết từ nhân dân trong công cuộc phủ xanh đất trống đồi núi trọc.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận