Mường Ảng chú trọng PBGDPL cho nhân dân

10:13 - Thứ Tư, 03/01/2018 Lượt xem: 6721 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, UBND huyện Mường Ảng luôn quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tới nhân dân. Từ đó, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước bằng pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị tại các địa phương trong huyện.

 

Công an xã Mường Ðăng phối hợp tuyên truyền PBGDPL cho người dân bản Ðắng.

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của huyện, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã tổ chức 2 hội nghị quán triệt, triển khai văn bản luật (Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Thống kê). UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền được 170 cuộc, trong đó: 66 cuộc tuyên truyền miệng với hơn 3.000 lượt người tham gia, 104 cuộc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh với nhiều nội dung đa dạng như: Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng chống bạo lực gia đình… Phối hợp với các cấp hội, đoàn thể tổ chức được 160 cuộc với hơn 2.000 người tham dự là cán bộ, viên chức, đoàn viên, thanh thiếu niên, người lao động trên địa bàn huyện. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện mở 4 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 với 243 người tham gia; các xã, thị trấn mở 8 lớp với hơn 330 người tham gia. Huyện kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL với 19 thành viên, các thành viên của Hội đồng đều đáp ứng về trình độ chuyên môn, đảm bảo cho hoạt động của hội và phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Ðể công tác PBGDPL thực sự đem lại hiệu quả, Phòng Tư pháp huyện đã xây dựng được 1 tủ sách pháp luật với trên 100 đầu sách; 10 tủ sách pháp luật tại 10 xã, thị trấn với trung bình 150 đầu sách/tủ nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tra cứu pháp luật của nhân dân. Cùng với đó, 139 tổ hòa giải bản, tổ dân phố với 757 hòa giải viên toàn huyện phát huy hiệu quả giải quyết được 48/70 vụ việc trên địa bàn; giải quyết kịp thời các mâu thuẫn từ cơ sở, hòa giải thành công 104 vụ việc (đạt 83%).

Anh Lường Văn Huỳnh, bản Xuân Tre 2, xã Búng Lao, cho biết: Là thanh niên trẻ, bản thân tôi và các bạn đồng trang lứa rất dễ bị dụ dỗ và vướng vào tệ nạn xã hội, thậm chí có hành vi vi phạm pháp luật do nhận thức hạn chế về các quy định pháp luật. Nhờ có sự quan tâm của chính quyền xã, đặc biệt là đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền, PBGDPL, tôi và các bạn khác có thêm cơ hội tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức trong cuộc sống và có lối sống lành mạnh.

Ðồng chí Nguyễn Duy Hải, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện (đơn vị chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL) cho biết: Xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống xã hội, là cầu nối trong việc đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, các cấp ủy Ðảng, chính quyền huyện luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo và phối hợp thực hiện hiệu quả công tác này. Ðội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL từ huyện đến cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn, cơ bản đảm bảo số lượng, chất lượng. Các văn bản quy phạm pháp luật được phổ biến bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung đa dạng phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Qua đó, nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật của các cấp chính quyền.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận