Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hơn 3%/năm

08:31 - Thứ Tư, 11/10/2017 Lượt xem: 1026 In bài viết
ĐBP - Theo Kế hoạch số 2894/KH-UBND ngày 5/10/2017 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020, Ðiện Biên phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020) từ 48,14% năm 2015 xuống dưới 33% năm 2020 (bình quân giảm trên 3%/năm). Ðối với các huyện không phải là huyện nghèo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5%/năm trở lên trong 5 năm liên tục; các huyện là huyện nghèo giảm từ 7%/năm trở lên trong 5 năm liên tục; giảm tỷ lệ hộ nghèo đối với xã được phân công giúp đỡ từ 2%/năm trở lên trong 5 năm liên tục.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp Trung ương, địa phương trên địa bàn tỉnh phải xem việc thực hiện phong trào là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, cách làm sáng tạo; biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào...

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác