Tuần Giáo thực hiện tinh giản biên chế

08:50 - Thứ Sáu, 06/10/2017 Lượt xem: 2042 In bài viết
ĐBP - Ðể thực hiện hiệu quả công tác tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 108/2014/NÐ-CP của Chính phủ, huyện Tuần Giáo đã xây dựng Ðề án Tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2015 - 2021 và kế hoạch tinh giản hàng năm. Trước hết, huyện tích cực triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa của việc tinh giản biên chế, đồng thời, xác định đối tượng để thực hiện tinh giản biên chế bảo đảm nguyên tắc khách quan, dân chủ, đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến công việc, xáo trộn đến tư tưởng, đời sống của cán bộ, công nhân, viên chức. Huyện cũng tiến hành rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, viên chức đảm nhận vị trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, năng lực công tác; thực hiện phân công, cơ cấu lại từng vị trí việc làm đảm bảo hợp lý về chuyên môn, chức danh nghề nghiệp. Trên cơ sở rà soát, đánh giá và phát hiện các tổ chức, cơ quan còn chồng chéo, trùng lặp, tương đồng về chức năng nhiệm vụ huyện sẽ sắp xếp lại theo hướng tinh giản, sáp nhập, nhất thể hóa để giảm bớt đầu mối.

Nhờ đó, công tác tinh giản biên chế đối với các ngành, đơn vị trực thuộc huyện được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, nhất là đối với ngành giáo dục. Cụ thể, kết quả thực hiện công tác tinh giản biên chế đợt I/2017 có 11 trường hợp được tinh giản thì 100% là thuộc biên chế ngành giáo dục; trong đó có 7 trường hợp bị thôi việc ngay và 4 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi. Bà Lê Thị Hồng, Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Tuần Giáo, cho biết: Thực hiện công tác tinh giản biên chế, những năm qua Phòng luôn chủ động rà soát đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các trường trong toàn huyện, từ đó xây dựng lộ trình, kế hoạch tinh giản biên chế theo từng năm. Ðồng thời giao chỉ tiêu cho các trường tổ chức đánh giá, phân loại đúng quy định, nghiêm túc và khách quan, không để việc tinh giản làm xáo trộn đến tư tưởng, tâm lý cán bộ, giáo viên gây ảnh hưởng việc dạy và học. Trong quá trình triển khai, Phòng cũng gặp rất nhiều khó khăn, bởi việc tinh giản liên quan trực tiếp đến quyền lợi, việc làm, đời sống, thu nhập... của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên. Vì vậy, đơn vị xác định công tác tuyên truyền là bước đà vững chắc trong việc triển khai chính sách tinh giản biên chế có hiệu quả và đúng lộ trình.

Ðánh giá về công tác tinh giản biên chế trên địa bàn huyện, ông Nguyễn Công Lâm, Phó phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo, cho biết: Hiện nay, tổng số biên chế hành chính và viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp toàn huyện được giao là 2.227 người và hợp đồng theo Nghị định 68. Tính đến ngày 31/8/2017, tổng số biên chế có mặt là 2.014 người. Trong đó số đã tinh giản theo Nghị định 108 tính từ năm 2015 đến nay là 24 người; số nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác 155 người. Ðến thời điểm này, cơ bản công tác tinh giản biên chế trên địa bàn huyện vẫn đang đạt kế hoạch đề ra đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế. Tuy nhiên, công tác tinh giản biên chế là việc có ảnh hưởng sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, cá nhân cán bộ, công nhân, viên chức vì thế huyện đã có cách làm phù hợp đi kèm cơ chế, chính sách cụ thể; quan trọng nhất là hướng tới nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Do đó, việc tổ chức thực hiện được dựa trên những kết quả đánh giá phân loại cán bộ, công chức của từng đơn vị, lấy chất lượng, trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ làm nòng cốt. Ðặc biệt, đánh giá dựa trên chuyên môn, sự phối hợp công tác của cá nhân, đơn vị.

Phong Vân
Bình luận