Phát huy mô hình “Dòng họ bình yên” ở Tủa Chùa

09:58 - Thứ Năm, 05/10/2017 Lượt xem: 1690 In bài viết
ĐBP - “Dòng họ bình yên” là mô hình được hình thành cách đây gần 20 năm nhưng hoạt động chính thức và có ở các xã, thị trấn trong huyện Tủa Chùa từ năm 2004. Xuất phát từ chủ trương của Ðảng, Nhà nước tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao huyện Tủa Chùa xóa bỏ cây thuốc phiện. Tuy nhiên, để thực hiện tốt chủ trương trên gặp không ít khó khăn, bởi bao nhiêu năm người dân nơi đây trồng cây thuốc phiện sử dụng trong đời sống, trao đổi hàng hóa và bán lấy tiền. Tranh thủ trưởng dòng họ, người có uy tín trong dòng họ của đồng bào các dân tộc trong huyện, tuyên truyền vận động anh, em, con, cháu trong xóa bỏ cây thuốc phiện. Từ thành công trên, trưởng dòng họ, người có uy tín đã thực sự là cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân. Họ đã tích cực tuyên truyền vận động người dân bài trừ hủ tục, thi đua lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự trong dòng họ, ở cộng đồng dân cư.

 

Trưởng các dòng họ Lường, Quàng xã Mường Ðun trao đổi kinh nghiệm giáo dục con cháu.

Từ năm 2004 đến nay, không ngừng xây dựng, củng cố và phát huy mô hình “Dòng họ bình yên” ở huyện Tủa Chùa, đã có nhiều dòng họ điển hình trên các lĩnh vực. Dòng họ Vừ ở xã Trung Thu; dòng họ Tòng, Mào, Ðiêu... ở xã Mường Báng; dòng họ Sùng, Giàng, Lờ ở xã Xá Nhè... Mỗi dòng họ có những quy ước, hương ước riêng phù hợp với phong tục tập quán, bản sắc văn hóa của từng dân tộc, địa phương mình; nhưng đều có mục đích là quản lý, giáo dục, động viên con cháu đoàn kết, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thi đua lao động sản xuất, chấp hành đường lối chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Hiện tại, trên địa bàn huyện có 202 nhóm dòng họ, trong đó dân tộc Mông 18 dòng họ, chia thành 148 nhóm tại các xã, thị trấn. Dân tộc Thái có 15 dòng họ, chia thành 35 nhóm; dân tộc Dao có 8 dòng họ; Khơ Mú, Phù Lá mỗi dân tộc 2 dòng họ... Trong 17 năm xây dựng, duy trì, hoạt động ổn định hiệu quả (2004 - 2017), hiện nay huyện Tủa Chùa có 122 “Dòng họ bình yên”, do một số nguyên nhân 80 dòng họ chưa thành lập “Dòng họ bình yên”. Hàng năm, các dòng họ đều sơ, tổng kết đánh giá tình hình hoạt động của dòng họ mình trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, an ninh trật tự... Ông Vừ Súa Tùng, Trưởng dòng họ Vừ, bản Pồ Ca Dao, xã Trung Thu, cho biết: Xây dựng quy ước, hương ước của dòng họ, hàng năm có khen thưởng những trường hợp có thành tích tốt trên các lĩnh vực; đồng thời nhắc nhở phê bình những trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm hương ước quy ước. Ðẩy mạnh tuyên truyền phổ biến gương người tốt việc tốt cho mọi người noi theo. Nhờ đó, anh em, con cháu dòng họ Vừ ở xã Trung Thu đã thành đạt trên nhiều lĩnh vực, được cấp ủy, chính quyền địa phương khen thưởng. Ghi nhận, đánh giá đúng vai trò, tầm ảnh hưởng của trưởng dòng họ, người có uy tín trong dòng họ, Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện Tủa Chùa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hiểu biết xã hội, pháp luật cho trưởng các dòng họ, người có uy tín. Hoạt động này giúp họ tuyên truyền vận động hiệu quả. Mấy năm qua, huyện Tủa Chùa đã tổ chức 4 hội nghị, tập huấn cấp huyện về công tác tôn giáo, dân tộc, dân vận, an ninh trật tự... cho trưởng các dòng họ, người có uy tín. Tổ chức 3 hội nghị biểu dương trưởng các dòng họ, người có uy tín, tổ chức cho 9 đoàn gồm 107 trưởng dòng họ, người có uy tín đi tham quan, trao đổi học tập các mô hình hoạt động các dòng họ các tỉnh bạn: Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang. Nhờ đó, xuất hiện nhiều gương trưởng dòng họ, người có uy tín đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thôn bản, gia đình văn hóa, khuyến học. Nhiều dòng họ tích cực tuyên truyền vận động anh em con cháu trong dòng họ không nghe và tham gia hoạt động với kẻ xấu, không khiếu kiện đông người, không tranh chấp đất đai, di cư tự do. Ðơn cử như dòng họ Vừ ở xã Trung Thu tăng cường công tác giáo dục, quản lý con cháu (không mắc tệ nạn ma túy, không bỏ đi ra nước ngoài, không nghe lời kẻ xấu). Dòng họ Vì của dân tộc Mông Sính Phình có phong trào hiếu học; dòng họ Lờ xã Xá Nhè có phong trào phát triển kinh tế chăn nuôi thủy sản... Bên cạnh đó, Trưởng dòng họ, người có uy tín đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị, vận động giao nộp vũ khí, tham gia góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền địa phương.

Mô hình “Dòng họ bình yên” ở huyện Tủa Chùa đang phát huy hiệu quả, nơi tập hợp các thành viên họ hàng anh em con cháu trong dòng họ đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống, cùng chấp hành tốt chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự bình yên trong dòng họ, góp phần cùng thôn bản, cộng đồng dân cư xây dựng nông thôn mới, thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bài, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận

Tin khác