Giải đáp chính sách

Quy định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động

10:44 - Thứ Tư, 04/10/2017 Lượt xem: 3219 In bài viết

Theo quy định tại khoản 1, Ðiều 11 Thông tư số 28/2015/TT-BLÐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Ðiều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NÐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề phải nộp trực tiếp 1 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định tại khoản 1, Ðiều 12 Thông tư số 28/2015/TT-BLÐTBXH ngày 31/7/2015 nêu trên thì trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của người lao động để xác định cụ thể nghề, thời gian học nghề, thời điểm bắt đầu học nghề, mức hỗ trợ học nghề, cơ sở đào tạo nghề để trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động.

Thời điểm bắt đầu học nghề của người lao động sau khi ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề nhưng không quá 3 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

T.K (biên soạn)
Bình luận

Tin khác