Huyện Tuần Giáo

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM

08:47 - Thứ Sáu, 11/08/2017 Lượt xem: 2082 In bài viết
ĐBP - Sau 6 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Tuần Giáo, đến nay bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực: Nông thôn được quy hoạch theo hướng toàn diện, đồng bộ; cải thiện hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống người dân...

 

Đường giao thông bản Lói, xã Quài Tở được đầu tư xây dựng giúp người dân đi lại thuận tiện.

Về xây dựng cơ sở hạ tầng: Giao thông (tiêu chí số 2) đã có 16/18 xã có đường ô tô đi lại quanh năm, đường trục bản được cứng hóa, rải cấp phối đạt 29%, đường ngõ xóm sạch không lầy lội vào mùa mưa đạt 25%, đường trục chính nội đồng đạt 39%. Thủy lợi (tiêu chí số 3) tỷ lệ diện tích được tưới tiêu chủ động trung bình toàn huyện đạt 64% (tiêu chí này có 11/18 xã đạt). Điện nông thôn (tiêu chí số 4) toàn huyện có 17/18 xã được sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn bằng các nguồn điện chiếm trên 85% (tiêu chí này có 9/18 xã đạt). Nhà ở dân cư (tiêu chí số 9) số nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện bình quân là 6,98%, số nhà ở đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Xây dựng đạt 75% (có 3/18 xã đạt). Thông tin và truyền thông (tiêu chí số 8) có 18/18 xã có điểm bưu chính viễn thông, các thôn bản truy cập intenet qua mạng không dây USB 3G (3/18 xã đạt)... Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về NTM đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có xã Quài Tở đạt 12/19 tiêu chí; đạt 11 tiêu chí có 2 xã (Quài Cang, Quài Nưa); đạt 8 tiêu chí có 5 xã (Chiềng Sinh, Mường Thín, Tỏa Tình, Mùn Chung, Mường Mùn); xã Pú Nhung đạt 7 tiêu chí; có 7 xã đạt từ 4 - 6 tiêu chí và 2 xã Pú Xi, Mường Khong đều mới chỉ đạt 1 tiêu chí.

Quài Tở - là xã đạt số tiêu chí xây dựng NTM cao nhất và được kỳ vọng sẽ “cán đích” NTM đầu tiên của huyện Tuần Giáo thời gian tới. Ông Lường Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã Quài Tở cho biết: Trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã cùng với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát động phong trào thi đua xây dựng NTM tới từng gia đình. Qua đó, nêu gương từng hộ, cá nhân, đoàn thể tiêu biểu trong việc tích cực tham gia hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng NTM tại các cuộc họp đoàn thể, thôn, bản. Từ đó, tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa các gia đình, các bản và các đoàn thể với nhau. Cùng với đó là phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của đảng viên, trưởng bản, già làng, người có uy tín trong việc hiến đất, góp công. Tập trung tuyên truyền về mục đích cũng như lợi ích mà chương trình xây dựng NTM mang lại. Triển khai hiệu quả các nguồn vốn; chú trọng hoàn thiện các tiêu chí khả thi làm trước rồi đặt ra mục tiêu phấn đấu hàng năm. Cụ thể, tiêu chí về giao thông được cho là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất thì đến nay xã đã thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Đường trục xã hiện có 7,1/12,1km; đường trục thôn có 17/30,32km đạt chuẩn; 15,7km kênh mương được kiên cố hóa, đảm bảo năng lực tưới cho 286.4ha. Với 7 tiêu chí chưa hoàn thành, trong đó có tiêu chí về nhà văn hóa, giao thông còn nhiều khó khăn, đi lại vất vả nhất là vào mùa mưa, công trình phúc lợi nhà văn hóa chưa được xây dựng... Xã phấn đấu, kết thúc năm 2017, tiêu chí số 2 về giao thông (tiêu chí thành phần 2.3: đường ngõ xóm sạch không lầy lội vào mùa mưa đạt 40%); tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí thành phần 6.3: tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa đạt 20%); tiêu chí số 11 về hộ nghèo sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 48%... Khắc phục khó khăn, xã nỗ lực phấn đấu về đích trong thời gian sớm nhất của giai đoạn 2017 - 2020.

Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo NTM huyện Tuần Giáo cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng NTM trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn do xuất phát điểm kinh tế của các xã thấp, nguồn lực đầu tư hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng NTM hạn hẹp; chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nghiệp vụ chuyên môn cấp xã còn hạn chế, nhất là trong thực hiện quản lý đầu tư; tiến độ thực hiện các dự án so với kế hoạch và mục tiêu đề ra còn chậm; người dân còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước. Ban quản lý cấp xã, ban phát triển thôn, bản hoạt động chưa thường xuyên, quyết liệt... Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, huyện tập trung mọi nguồn vốn, kể cả nguồn vốn lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia khác, nguồn vốn huy động của các cá nhân, tổ chức để đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình đã khởi công năm 2016 và 2017, trong đó ưu tiên cho Quài Nưa, Quài Tở, Quài Cang - các xã được lựa chọn điểm xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020; các xã còn lại ưu tiên đầu tư các công trình cấp thiết trước phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, ổn định đời sống cộng đồng dân cư. Các công trình dễ làm, ít tốn kém, có thể huy động sức dân và các nguồn lực xã hội khác, các dự án hỗ trợ có mục tiêu khác để thực hiện để hoàn thành các tiêu chí NTM...

Bài, ảnh: Tuấn Anh
Bình luận

Tin khác