Nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện hiệu quả chương trình, dự án cho đồng bào dân tộc

09:41 - Thứ Năm, 18/05/2017 Lượt xem: 1223 In bài viết
ĐBP - Thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ quan trọng; với chức năng của mình, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai hiệu quả các chương trình, dự án cho đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng dân tộc.

Với 19 dân tộc anh em, trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao (hơn 81%), sản xuất kinh tế lạc hậu, hệ thống cơ sở hạ tầng thiếu thốn, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn… Phát huy vai trò của mình, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, đồng thời chỉ đạo các địa phương thực hiện đầy đủ, đảm bảo tiến độ các chương trình, dự án, cho đồng bào dân tộc. Phối hợp với các sở, ngành điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số trên địa bàn; xây dựng chương trình phối hợp công tác dân tộc với các cơ quan, đoàn thể; tranh thủ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ AiLen để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho một số thôn, bản đặc biệt khó khăn. Trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án; Ban Dân tộc tỉnh còn thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo tiến độ, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời kịp thời đề xuất, tham mưu giải quyết một số khó khăn, vướng mắc.

 

Thực hiện các chương trình, dự án cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều công trình được xây dựng góp phần làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn.

Nhờ làm tốt công tác tham mưu, việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc đã đạt nhiều kết quả nổi bật; trong đó tiêu biểu nhất theo ông Hoàng Quý, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh phải kể đến Chương trình 135. Chỉ tính riêng trong năm 2016, từ nguồn vốn Chương trình 135 đã đầu tư xây dựng 115 công trình (gồm 69 công trình giao thông, 26 công trình thủy lợi, 2 trường lớp học, 10 nhà sinh hoạt cộng đồng và 8 công trình điện sinh hoạt) với tổng số vốn hơn 95 tỷ đồng. Trong đó, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 80 công trình, đang thi công 35 công trình. Mặt khác, hỗ trợ phát triển sản xuất như: Giống cây nông nghiệp, vật nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón cho hơn 3.000 hộ; xây dựng 8 mô hình phát triển sản xuất, hỗ trợ 624 máy móc cho các nhóm hộ… với tổng giá trị khối lượng thực hiện hơn 30 tỷ đồng. Song song với đó, Ban Dân tộc tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Năm 2016, toàn tỉnh đã hỗ trợ hơn 95ha đất sản xuất cho 476 hộ; mua sắm nông cụ máy móc cho 4.679 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 1.089 hộ; đang triển khai thi công 21 công trình nước sinh hoạt tập trung phục vụ 1.279 hộ... với tổng kinh phí thực hiện hơn 50 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg; Dự án Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống theo Quyết định số 1672 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu thực hiện tốt chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn... Từ đó, bước đầu giúp người dân vượt qua khó khăn, có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Xác định vai trò, tầm quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Dân tộc tỉnh còn tham mưu thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách cho người có uy tín. Hiện toàn tỉnh có 1.496 người có uy tín là già làng, trưởng dòng họ, trưởng thôn, bản và tương đương... Năm 2016, toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng 1.474 suất quà cho người có uy tín trong dịp tết nguyên đán; thăm hỏi, hỗ trợ vật chất với tổng trị giá hơn 92 triệu đồng khi người có uy tín gặp khó khăn, ốm đau, có người thân mất do hậu quả của thiên tai. Đồng thời, thực hiện cấp phát 229.944 tờ Báo Điện Biện Phủ, 154.770 tờ Báo Dân tộc và Phát triển cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin giúp người có uy tín nâng cao nhận thức, tuyên truyền hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho người dân, xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, Ban Dân tộc tỉnh kịp thời tham mưu khen thưởng, động viên người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh trật tự. Trong đó, địa phương tiêu biểu thực hiện tốt chính sách cho người có uy tín phải kể đến huyện Mường Nhé. Năm 2016, huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn, biểu dương khen thưởng người có uy tín có nhiều thành tích với tổng kinh phí hơn 217 triệu đồng...

Tập trung phát huy tinh thần, trách nhiệm trong công việc, những năm qua Ban Dân tộc tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu thực hiện các chương trình, dự án cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng như chính sách cho người có uy tín trên địa bàn. Nhờ vậy, từng bước cải thiện cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài, ảnh: Đức Linh
Bình luận

Tin khác