Tính thời gian công tác đối với người lao động đi hợp tác lao động trước ngày 1/1/1995

11:03 - Thứ Hai, 08/05/2017 Lượt xem: 7407 In bài viết

Hỏi: Tôi là công nhân kỹ thuật làm việc tại doanh nghiệp từ năm 1980, đến năm 1990 tôi được đơn vị cử đi lao động học nghề tại nước ngoài với thời gian là 11 tháng, sau đó trở lại đơn vị tiếp tục làm việc. Vậy thời gian tôi học nghề tại nước ngoài có được tính để hưởng chế độ hưu và các chế độ khác không? Ông Phạm Hoàng Tịch (TP. Điện Biên Phủ)

Trả lời:

Tại Điều 35, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định tính thời gian công tác đối với người lao động đi hợp tác lao động trước ngày 1/1/1995 như sau:

Tính thời gian công tác đối với người lao động trước ngày 1/1/1995 để tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất được quy định tại Khoản 4 và Khoản 5, Điều 23 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau:

Thời gian công tác, học tập, làm việc ở nước ngoài trong thời hạn cho phép bao gồm:

a. Thời gian công tác học tập làm việc thực tế trong thời hạn được ghi trong quyết định của đơn vị cử đi công tác, học tập, làm việc ở nước ngoài, kể cả thời gian được gia hạn  do đơn vị cử đi cho phép.

b. Trường hợp 1 người có nhiều lần đi công tác, học tập làm việc ở nước ngoài thì được cộng thời gian của các lần ở nước ngoài trong thời hạn cho phép thành thời gian công tác để tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất.

c. Người lao động đang làm việc ở trong nước, được đơn vị cử đi nâng cao tay nghề ở nước ngoài, sau đó chuyển sang hợp tác lao động theo hiệp định của Chính phủ thì thời gian nâng cao tay nghề được tính để hưởng chế độ hưu trí, tử tuất.

Như vậy, ông Phạm Hoàng Tịch có thời gian 11 tháng lao động học nghề tại nước ngoài được tính để hưởng chế độ hưu trí, tử tuất.

Nguyễn Thị Mềnh (BHXH tỉnh)
Bình luận
Back To Top