Cải cách hành chính ở thị trấn Điện Biên Đông

09:19 - Thứ Sáu, 21/04/2017 Lượt xem: 1547 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, thị trấn Điện Biên Đông (huyện Điện Biên Đông) đẩy mạnh cải cánh hành chính (CCHC), từng bước nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước ở địa phương; tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch với cơ quan Nhà nước.

Sau gần 12 năm thành lập (tháng 7/2005) và phát triển, thị trấn huyện Điện Biên Đông 10 tổ dân cư, dân số 3.000 người và trên 40 cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn. Từ năm 2008, thị trấn đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án CCHC theo mô hình “Một cửa”; xây dựng quy định, quy chế làm việc cụ thể tới từng bộ phận, cá nhân, đặc biệt là cán bộ, công chức công tác trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ. UBND thị trấn cũng thường xuyên bám sát nội dung các nghị định, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp để bổ sung những quy định, điều khoản mới vào công tác tổ chức, thực hiện CCHC tại địa phương, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết công việc tại bộ phận “Một cửa”.

Ông Lò Văn Xương, Chủ tịch UBND thị trấn Điện Biên Đông, cho biết: Thời gian đầu bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” thị trấn hoạt động khá chật vật, mà kết quả không cao. Chủ yếu là do phương pháp giải quyết công việc mới, cán bộ chưa bắt kịp, thiếu kinh nghiệm nên giải quyết công việc gặp không ít vướng mắc. Bên cạnh đó, kỹ năng tiếp xúc, tổng hợp, xử lý tình huống của cán bộ, công chức còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả công tác không cao. Nhằm khắc phục những hạn chế đó, Ban Chỉ đạo CCHC thị trấn từng bước ban hành các văn bản, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh, huyện, tập trung vào những nội dung cơ bản: Xây dựng và ban hành rõ quy chế, quy trình tiếp nhận hồ sơ; quy chế phối hợp giữa các phòng chức năng... Theo Đề án CCHC được UBND tỉnh phê duyệt, đối với cấp thị trấn có 172 bộ thủ tục, nhưng hiện nay, thị trấn Điện Biên Đông đã tiến hành kiểm tra, rà soát và thống nhất chỉ áp dụng 45 bộ thủ tục tại địa phương. Bên cạnh việc lựa chọn kỹ “đầu vào” cho nhân sự phòng “Một cửa” theo hướng trẻ hóa, có trình độ chuyên môn, linh hoạt trong xử lý công việc, giao tiếp tốt... hàng năm, cán bộ, viên chức bộ phận “Một cửa” còn thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đi tham quan, trao đổi kinh nghiệm công tác tại các xã, thị trấn ngoài huyện. Hàng tháng, giao ban rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém để thực hiện tốt công tác CCHC. Hiện nay, thị trấn phân công 5 cán bộ, công chức phụ trách các lĩnh vực: công an - hộ khẩu, tư pháp, địa chính - xây dựng; văn phòng. Cán bộ đều có năng lực, nhiệt tình và có trách nhiệm cao với công việc. Trong đó, 4 người có trình độ đại học, 1 trung cấp.

Nhờ đó, quy trình thời gian giải quyết các thủ tục được rút ngắn. Trước đây, công dân nơi khác đến đăng ký hộ khẩu thường trú tại thị trấn hoặc công dân địa phương cắt khẩu chuyển đi nơi khác thời gian hoàn thành thủ tục từ 2 - 3 ngày, thì nay hoàn thành trong ngày; việc giải quyết thủ tục mua bán, chuyển nhượng, xác nhận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây là từ 7 - 10 ngày, nay thực hiện không quá 5 ngày... Năm 2016, bộ phận “Một cửa” UBND thị trấn Điện Biên Đông đã tiếp nhận và giải quyết 6.297 hồ sơ. Trong đó, có 2.766 hồ sơ được giải quyết trước thời hạn.

Trong thời gian tới, UBND thị trấn Điện Biên Đông xác định tập trung khắc phục một số hạn chế về nội dung hiện đại hóa hành chính như: chậm tiến độ, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác CCHC trong thời gian qua.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác