Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Mường Thín

09:12 - Thứ Tư, 19/04/2017 Lượt xem: 3051 In bài viết
ĐBP - Mường Thín là xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện Tuần Giáo gồm 11 bản với 542 hộ gia đình, có 2 dân tộc Thái và Mông cùng sinh sống. Kinh tế của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Mường Thín chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, cơ quan văn hóa, tạo thành phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân và được nhân dân hưởng ứng tích cực.

Xác định công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức tuyên truyền đến từng khu dân cư, hộ gia đình về mục đích, ý nghĩa xây dựng xã văn hóa, gia đình văn hóa. Đồng thời, tập trung tuyên truyền thực hiện 5 nội dung chủ yếu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đầu tiên là phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng tư tưởng chính trị vững mạnh; kịp thời biểu dương khen thưởng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay, những cách làm sáng tạo của tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện phong trào. Ngoài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã, Ban Chỉ đạo phong trào còn tổ chức lồng ghép vào các buổi phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ gia đình văn hóa, ngày hội đại đoàn kết. Nhờ đó, phong trào đã có những chuyển biến mạnh mẽ, toàn xã hiện có 333 hộ được công nhận gia đình văn hóa, 116 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, 3/11 bản được UBND huyện công nhận bản văn hóa.

Ông Lò Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Thín cho biết: Xác định phong trào có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đẩy lùi các tệ nạn ma túy, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân nên cấp ủy, chính quyền xã đã đẩy mạnh và đa dang hóa hình thức tuyên truyền, để người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa. Đặc biệt, phát huy vai trò, của già làng, trưởng bản trong vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của từng bản, nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh.

Xã Mường Thín còn chú trọng tuyên truyền người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, vận động nhân dân tham gia các lớp tập huấn về khuyến nông, đào tạo nghề, tham gia nạo vét kênh mương nội đồng đảm bảo nguồn nước tưới trong sản xuất, tham gia hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được phát triển mạnh mẽ như: thành lập đội văn nghệ của xã, có sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… Hàng năm, xã còn tổ chức giải bóng đá truyền thống, giải cờ tướng, cầu lông, bóng chuyền, ném còn, kéo co…

Ngọc Bích (Đài TT - TH Tuần Giáo)
Bình luận

Tin khác