Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động

09:12 - Thứ Tư, 07/12/2016 Lượt xem: 3344 In bài viết
ĐBP - Điện Biên có 973 doanh nghiệp đang hoạt động ở hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế nhưng chủ yếu trong lĩnh vực khai khoáng, xây dựng, thương mại và dịch vụ, giải quyết việc làm cho hơn 39.800 lao động. Do trên 90% doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, nên không ít lãnh đạo doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động, các quy định có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.

Quầy giao dịch Bưu điện TP. Điện Biên Phủ (Bưu điện tỉnh) văn minh, lịch sự tạo thuận lợi cho người dân đến giao dịch.

Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh về ý thức, tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất phát triển... Thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động tại các loại hình doanh nghiệp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành liên quan, như: lao động, thương binh và xã hội, liên đoàn lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH), tư pháp cùng phối hợp. Thông qua các hình thức tổ chức tập huấn các chính sách pháp luật liên quan đến lao động, công đoàn; phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền đến người lao động và người sử dụng lao động. Các sở, ngành liên quan đều chủ động tuyên truyền các chính sách quy định về pháp luật và các văn bản pháp quy hướng dẫn dưới luật, như: quy định về hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; các nghị định về điều chỉnh lương tối thiểu chung, tối thiểu vùng hàng năm và các nghị định quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động và vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm. Từ năm 2009 đến nay, đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 2.450 lượt người; hơn 230 lượt người là cán bộ tổ chức công đoàn và người lao động của 146 doanh nghiệp được phổ biến pháp luật lao động, Luật BHXH. Hướng dẫn cùng doanh nghiệp lồng ghép thanh tra, kiểm tra nắm bắt tình hình thực hiện Luật Lao động, Luật BHXH tại doanh nghiệp tuyên truyền trực tiếp tới hơn 1.120 người lao động và người sử dụng lao động. Qua công tác tuyên truyền giúp người lao động nhận thức đầy đủ các chế độ chính sách, quyền lợi, trách nhiệm theo quy định của pháp luật... Công tác tuyên truyền, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tiếp tục được các sở, ngành, đơn vị quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Cùng với việc tổ chức in ấn phát hành tờ rơi, áp phích tuyên truyền về công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, các sở, ngành liên quan đã tổ chức 25 lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ y tế cơ sở; huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động; nghiệp vụ phòng, chống cháy nổ thu hút hơn 2.800 người tham gia. Đến nay, có hơn 60% doanh nghiệp tổ chức huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ cho người lao động.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước chi phối từ 51% trở lên UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì. Để nâng cao hiệu quả thực hiện, cùng với việc khuyến khích doanh nghiệp và tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, từ khi thực hiện Đề án đến nay, Sở tổ chức tuyên truyền và tiến hành kiểm tra nắm tình hình việc thực hiện pháp luật lao động, Luật BHXH tại hơn 150 doanh nghiệp. Trong quá trình kiểm tra liên ngành đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị kịp thời thực hiện nghiêm các chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động nên số vụ việc người lao động vi phạm pháp luật giảm dần qua các năm; không xảy ra vụ việc người lao động vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật lao động, nội quy lao động, đình công, ngừng làm việc tập thể; đồng thời giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đã thực hiện các quy định của Luật Lao động, như: Ký kết hợp đồng lao động cho người lao động, xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương, đăng ký nội quy lao động, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tham gia các chế độ BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động và thực hiện các chế độ, nghĩa vụ khác theo quy định mới. Từ năm 2009 đến nay, 90% người lao động và người sử dụng lao động được tuyên truyền chính sách pháp luật lao động.

Ông Phan Duy Minh, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Hàng năm, Bưu điện tỉnh tích cực phối hợp với các sở ban, ngành tổ chức tuyên truyền và lồng ghép phổ biến các quy định mới tại các buổi họp công đoàn, triển khai nhiệm vụ ở cơ quan. Cùng với đó, công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được đơn vị quan tâm, chú trọng. Qua đó giúp người lao động hiểu rõ các chính sách, chế độ về bảo hộ lao động của Nhà nước và Tổng Công ty đối với người lao động. Cách xử lý tình huống, các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động nên nhiều năm qua Bưu điện tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, điều kiện làm việc của người lao động được cải thiện; đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận