Xã hộiVì trẻ em

Thêm nhiều trẻ em được sống trong môi trường không có bạo lực, xâm hại, bóc lột

16:59 - Thứ Ba, 24/09/2019 Lượt xem: 19424 In bài viết

ĐBP - Ngày 24/9, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức tầm nhìn thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Dự án chấm dứt bạo lực đối với trẻ em (EVAC) trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2019.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kết quả, bài học kinh nghiệm của Dự án EVAC theo 4 lĩnh vực can thiệp: Tăng cường năng lực trẻ em, thanh thiếu niên đặc biệt nhóm đối tượng dễ bị tổn thương có khả năng tự bảo vệ mình nhằm giảm thiểu nguy cơ bị mua bán và các hình thức bạo lực; gia đình và người chăm sóc trẻ được nâng cao năng lực để tạo môi trường hỗ trợ với trẻ em thông qua tiếp cận các dịch vụ phù hợp để tạo môi trường hỗ trợ đối với trẻ em, bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng cộng đồng vững mạnh, tạo môi trường an toàn để bảo vệ trẻ em; giải quyết nạn bạo lực trẻ em. Các đại biểu cũng đã thảo luận các giải pháp can thiệp tăng cường công tác bảo vệ trẻ em phù hợp với điều kiện thực tiễn tại từng huyện, xã…

Được biết, Dự án EVAC giai đoạn 2016 - 2020 do Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam tài trợ được triển khai trên địa bàn 7 xã thuộc 2 huyện: Mường Chà và Tuần Giáo. Với mục tiêu nhằm chăm sóc, bảo vệ các thanh thiếu niên dễ bị tổn thương khỏi nạn buôn bán người, xâm hại, bóc lột và các hình thức bạo lực khác thông qua sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng. Sau 3 năm thực hiện dự án, tỷ lệ trẻ em được biết ít nhất 3 biện pháp bảo vệ bản thân tăng từ 19% (năm 2017) lên 38% (năm 2019); gần 2.900 trẻ em và thanh thiếu niên vùng dự án được truyền thông, 7 câu lạc bộ trẻ em đi vào hoạt động có hiệu quả. Tỷ lệ cha mẹ, người chăm sóc trẻ được thực hành kiến thức kỹ năng để bảo vệ trẻ em khỏi việc bị xâm hại dưới mọi hình thức đã tăng từ 25% (năm 2017) lên 76% (năm 2019), nhờ đó thêm nhiều trẻ em được sống trong môi trường không có bạo lực, xâm hại, bóc lột.

Gia Kiệt
Bình luận