Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nhân dân

09:09 - Thứ Tư, 13/01/2021 Lượt xem: 2605 In bài viết

ĐBP - Là huyện “cửa ngõ” của tỉnh, những năm qua để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, cấp ủy, chính quyền huyện Tuần Giáo đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Từ đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh; tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Tiết mục múa của người Khơ Mú trong lễ khai mạc chợ phiên cụm 4 xã huyện Tuần Giáo.

Triển khai thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM, những năm qua chính quyền bản Thín B (xã Mường Thín) đã tích cực đẩy mạnh việc tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân tham gia hiến kế, hiến công, hiến đất xây dựng các thiết chế văn hóa (nhà văn hóa, sân thể thao, đội văn nghệ bản...). Ðặc biệt, đầu năm mới 2021, người dân nơi đây vui mừng, phấn khởi khi chính thức tiếp nhận, bàn giao đưa vào sử dụng nhà văn hóa bản. Anh Lò Văn Nguyên (người hiến 700m2 đất vườn xây dựng nhà văn hóa) phấn khởi nói: “Khi được chính quyền bản vận động, nhất là người dân trong bản không có nơi sinh hoạt, họp... nên tôi đã bàn với gia đình và quyết định tự nguyện hiến đất xây dựng nhà văn hóa. Tôi nghĩ đơn giản là, có nhà văn hóa khang trang không chỉ người dân sinh hoạt, vui chơi, văn nghệ thể thao mà chính gia đình, các thế hệ con cháu tôi cũng được hưởng lợi”. Ðặc biệt, không chỉ hiến đất anh Lò Văn Nguyên còn tích cực vận động nhân dân tích cực tham gia ý kiến xây dựng hương ước, quy ước; duy trì hoạt động đội văn nghệ bản, trồng hoa quanh khuôn viên nhà văn hóa, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt, vui chơi giải trí.

Xác định rõ sự đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền địa phương cho đến từng người dân là yếu tố quan trọng hàng đầu trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Vì thế, triển khai thực hiện tiêu chí số 6 và số 16 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền huyện Tuần Giáo đã đa dạng hóa các hình thức truyên, gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDÐKXDÐSVH) với xây dựng NTM, như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; treo băng rôn, khẩu hiệu… Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy quá trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Ðể thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, cấp ủy, chính quyền huyện Tuần Giáo đã quy hoạch diện tích đất để xây dựng sân vận động, trung tâm văn hóa - thể thao, sân luyện tập thể dục thể thao xã và nhà văn hóa các thôn, bản. Ðặc biệt, huyện kết hợp giữa nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa, ủng hộ bằng tiền mặt và ngày công lao động từ nhân dân để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa  - thể thao. Ðến nay, toàn huyện có 72 nhà văn hóa (1 nhà văn hóa huyện; 10 nhà văn hóa xã; 62 nhà văn hóa bản, khối phố); 90 cổng chào bản, khối phố văn hóa. Ngoài ra, nhiều giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tiếp tục được bảo tồn và phát huy; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng. Toàn huyện hiện có 11 nhà tập luyện thi đấu thể thao; 1 sân vận động tại trung tâm huyện, 2 sân bóng đá mini, trên 80 sân bóng chuyền, 55 sân cầu lông...). Hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT ngày càng phát triển (duy trì hoạt động 177 đội văn nghệ quần chúng); việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện theo đúng quy định.

Ðối với việc thực hiện tiêu chí về văn hóa; các cấp, ngành huyện đã gắn xây dựng NTM với phong trào TDÐKXDÐSVH. Ðồng thời, quy trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa được tổ chức thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng (năm 2020 toàn huyện có 12.595/19.045 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 125/177 bản, khối phố đạt danh hiệu văn hóa).

Việc thực hiện tiêu chí về văn hóa (tiêu chí số 6 và 16)  trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã và đang góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nhân dân. Từ đó, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, góp phần hoàn thành và thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng NTM theo lộ trình đề ra.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top