Đẩy mạnh phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại

15:15 - Thứ Tư, 18/11/2020 Lượt xem: 4467 In bài viết

Thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW (Chỉ thị 46) ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về chống sự xâm nhập của sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, 10 năm qua, các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ và phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiêu hủy văn hóa phẩm độc hại. Ảnh internet

Tại Đồng Nai, việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị trên lĩnh vực thanh tra, kiểm tra các loại văn hóa phẩm độc hại đạt được những kết quả nhất định. Thời gian qua, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tiến hành thẩm định, dán nhãn kiểm soát 597 máy trò chơi điện tử theo thẩm quyền, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều kiện và nội dung hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử theo quy định pháp luật. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ và nhân dân chấp hành tốt các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử; nhắc nhở các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử chấp hành tốt các quy định của pháp luật và không tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có tính chất cờ bạc.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết xử lý các chủ cơ sở, cá nhân tham gia cờ bạc trá hình qua trò chơi điện tử bằng các hình thức xử phạt hành chính để đảm bảo tính răn đe cho các đối tượng khác…

Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tăng cường quản lý nhà nước trên các sản phẩm báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật, an ninh thông tin phát huy hiệu quả; kết quả đã phát hiện và thu giữ nhiều sản phẩm, hoạt động kinh doanh văn hóa công cộng có nội dung xấu, tiêu cực, đồi trụy; tạo môi trường lành mạnh, góp phần giữ vững an ninh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Điển hình như tại huyện Trảng Bom quần chúng nhân dân đã tố giác với cơ quan chức năng bắt giữ cơ sở in, nhân bản đĩa lậu với số lượng 30.000 bản trong đó có 1.895 đĩa đồi trụy, 08 đĩa khiêu dâm, 546 đĩa phản động, kích động bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa và 115 đĩa ca nhạc có nội dung độc hại.

Tại Tây Ninh, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, Sở VHTTDL đã tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các ngành, các cấp xây dựng quy chế phối hợp trong công tác nghiệp vụ, qua đó tăng cường và thực hiện hiệu quả các biện pháp nhằm kiểm soát ngăn chặn, bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2010 đến hết ngày 31/3/2020, Đội kiểm tra liên ngành các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức thực hiện hơn 10.000 cuộc kiểm tra với hơn 30.000 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa (cửa hàng kinh doanh băng-đĩa, karaoke, vũ trường, bar, cơ sở lưu trú du lịch…) qua đó nhắc nhở hơn 4.500 trường hợp, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 700 trường hợp với tổng tiền phạt hơn 4 tỷ đồng, đồng thời tiến hành hồ sơ tịch thu, tiêu hủy các sản phẩm văn hóa độc hại.

Thực hiện tốt công tác tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, gắn hoạt động với phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực, tăng cường công tác giáo dục rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống, giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Trong 10 năm qua tỉnh Bình Phước đã tổ chức được 1.457 đợt kiểm tra văn hóa, ra quyết định xử phạt 698 cơ sở với tổng số tiền 3.175.100.000 đồng. Tiến hành tiêu hủy 1.966.900 băng đĩa ca nhạc, phim không tem nhãn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nội dung khiêu dâm. Tháo gỡ 1.700 băng rôn, pano, quảng cáo rao vặt trái phép và 352 quyển sách in lậu, có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan.

Hằng năm, UBND tỉnh chỉ đạo Sở VHTTDL, Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội và các huyện, thị tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực do Ngành quản lý. Từ năm 2010 đến nay, tổ chức kiểm tra 254 đợt với 1.100 lượt cơ sở kinh doanh, qua đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 298 cơ sở với tổng số tiền 1.247.050.000 đồng, tịch thu 23.300 đĩa CD-VCD-DVD; 01 bộ đầu máy; 07 bức tranh khiêm dâm, đồi trụy. Xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa như: karaoke, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ, massage, game online, trò chơi điện tử có hình ảnh bạo lực, cơ sở kinh doanh văn hóa phẩm, băng đĩa hình, biểu diễn nghệ thuật không đúng quy định… góp phần phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 46 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả ghi nhận.

Từ năm 2010 - 2020, đã thanh tra, kiểm tra đối với trên 2.069 lượt tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Đã chấn chỉnh, nhắc nhở cá nhân, cơ sở kinh doanh chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, qua đó đã giúp cho các tổ chức, cá nhân nắm bắt và thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh các sản phẩm văn hóa.

Các đơn vị, địa phương chủ động xây dưng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, gắn kết công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ngăn chặn, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội tại cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác quản lý, phát triển văn học, nghệ thuật của tỉnh được quan tâm, chú trọng. Đội ngũ văn  nghệ sĩ tích cực tham gia sáng tác, biên tập, dàn dựng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật có giá trị  nghệ  thuật  cao, góp phần phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, đưa văn học, nghệ thuật của tỉnh có bước phát triển mới.

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật và các quy định về bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, đã được triển khai thực hiện rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, với nhiều hình thức, phong phú, đa dạng đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng các dân tộc về bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Đồng thời, thông qua các hoạt động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, vận động người dân xây dựng nếp sống, phong cách sống và môi trường sống lành mạnh, không có tệ nạn xã hội.

P.V (Theo baochinhphu.vn)
Bình luận

Tin khác