Hùng thiêng Độc lập tuyên ngôn

10:29 - Thứ Bảy, 29/08/2020 Lượt xem: 4521 In bài viết

Bác Hồ đó…

Bác Tuyên ngôn Độc lập

Phơi phới cờ sao

Phơi phới lòng người

Đã nên vóc nên hình Tổ quốc

Chiến thắng về non nước lại xinh thêm.

Từ lán Nà Lừa đã thêm tuổi thêm tên

Thêm dũng khí đoàn Quân Vệ Quốc

Từ chinh chiến gian lao khó nhọc

Cây đa Tân Trào như cũng muốn xung phong.

 

Danh khắc bia đề

Lịch sử chứng nhân

Đã hóa thép từ bàn tay không thép

Đã hóa lúa ngô trên bốt đồn của giặc

Điện Biên tự hào sông núi đã về ta.

 

Sáng rực Ba Đình - năm cửa ô nở hoa

Nghe rất rõ

Đồng bào nghe rất rõ

Thiêng liêng quá… lời Bác Hồ ta đó

Bốn ngàn năm như góp lại một ngày.

 

Cao cao kỳ đài

Lộng lẫy cờ bay

Đàn chim Lạc đã về tung vỗ cánh

Kết liên lại để thành sức mạnh

Sức mạnh Rồng Tiên

Sức mạnh Tiên Rồng.

 

Ơn gian lao

Ơn dựng thành đồng

Ơn Bác nhọc nhằn đạp guồng xua lũ

Vầng trán cao cao

Vầng quang lãnh tụ

Độc lập thanh bình no ấm tự do.

Phan Thành Minh
Bình luận

Tin khác