Cả nhà là đảng viên

10:41 - Thứ Năm, 16/07/2020 Lượt xem: 5527 In bài viết

Ngày Bác về Chu Hóa

Bố còn là thiếu niên

Nghe theo lời Bác dặn

Bố trở thành đảng viên.

 

Là đảng viên phải khác

Những người dân quanh mình

Bao nhiêu năm công tác

Bố âm thầm hi sinh.

 

Lo việc dân, việc nước

Ðến quên cả gia đình

Bố cũng như là Bác

Ðâu có màng công danh.

 

Với tôi, bố chỉ bảo

Con gắng mà học chăm

Ít cái chữ khổ lắm

Công tác thường khó khăn.

 

Noi theo tấm gương bố

Bố làm theo Bác Hồ

Lo việc dân, việc nước

Chẳng so bì, đắn đo.

 

Nói làm theo Bác Hồ

Từ tấm gương của bố

Các con tôi bây giờ

Sinh hoạt cùng chi bộ.

 

Nơi Bác về thắp lửa

Bây giờ ai nhớ quên

Bao gia đình trong xã

Cả nhà là đảng viên.

Nguyễn Hưng Hải
Bình luận