Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở

09:50 - Thứ Năm, 07/05/2020 Lượt xem: 7842 In bài viết

ĐBP - Xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở là việc làm ý nghĩa, nhằm tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân được thụ hưởng và tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Thời gian qua, hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư khá đồng bộ và đang từng bước phát huy hiệu quả hoạt động.

Giao lưu văn nghệ mừng ngày đại đoàn kết tại Nhà văn hóa thôn 1, xã Pom Lót (huyện Ðiện Biên).

Thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, Nhà nước, những năm qua việc xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh đã được quan tâm, đầu tư xây dựng. Từ đó tạo nên diện mạo mới, góp phần đa dạng hóa các loại hình hoạt động văn hóa và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Tính đến tháng 1/2020, trên địa bàn tỉnh hiện có 1 trung tâm văn hóa cấp tỉnh, 10/10 huyện, thị xã, thành phố có thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện; 81/129 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, khu thể thao xã, phường, thị trấn; 579/1.559 thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao thôn, bản. Cùng với đó, các công trình thể thao, gồm: 9 sân vận động, 78 sân bóng đá, 1 sân điền kinh, 8 sân tennis, 98 nhà tập luyện, 22 bể bơi, 19 sân bóng rổ, 442 sân bóng chuyền ngoài trời, trên 832 sân cầu lông, đá cầu và trên 300 khu vui chơi giải trí khác... đã đóng góp không nhỏ trong công tác phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng.

Hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp, nhất là các thiết chế văn hóa, thể thao ở thôn, bản, tổ dân phố đã góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu giao lưu, sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, tạo diện mạo mới ở các khu dân cư, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các địa phương.

Huyện Ðiện Biên là địa phương được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao về hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện các nội dung tiêu chí văn hóa đã từng bước thay đổi, cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao các tiêu chí trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Kết quả triển khai thực hiện tiêu chí số 6 và 16 tăng lên theo từng năm cả về chất lượng và số lượng, tiêu biểu như các xã: Thanh Xương, Thanh Hưng, Thanh Chăn, Núa Ngam... đều thực hiện tốt phong trào nông thôn mới. Ngoài ngân sách Nhà nước, công tác xã hội hóa nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao từ các doanh nghiệp, sự đóng góp của người dân được đẩy mạnh và đạt được những kết quả tích cực. Nhân dân đã tự nguyện đóng góp ngày công và tiền, cũng như sẵn sàng hiến đất để xây dựng các nhà văn hóa.

Bà Phạm Minh Châu, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ðiện Biên cho biết: Huyện Ðiện Biên hiện có 146 nhà văn hóa (1 Trung tâm Hội nghị văn hóa, thể thao huyện; 5 nhà văn hóa - trung tâm học tập cộng đồng xã; 140 nhà văn hóa thôn, bản) và 7 sân vận động, 8 sân bóng đá mini. Ðể nâng cao hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, mục tiêu cụ thể về phát triển thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở. Ðồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong thực hiện triển khai xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn.

Những năm gần đây, chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở ở tỉnh ta đã có sự phát triển vượt bậc, nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động thường xuyên được đổi mới, góp phần làm phong phú và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng phát triển rộng khắp, phục vụ có hiệu quả các ngày lễ kỷ niệm, nhiệm vụ chính trị của các địa phương và việc rèn luyện, nâng cao thể chất, tinh thần của nhân dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ðoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Nhìn chung hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy được công năng sử dụng; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; tạo môi trường văn hóa lành mạnh. Từ đó, thúc đẩy phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển; đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao tại cở sở đã đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của người dân; từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao giữa các vùng miền; tạo nền tảng vững chắc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Minh Thảo
Bình luận

Tin khác